EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2001:019:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 19, 20 januari 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 19
44e jaargang
20 januari 2001
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
Commissie
2001/C 19/01Wisselkoersen van de euro 1
2001/C 19/02Steunmaatregelen van de Staten (Artikelen 87 tot en met 89 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap) Mededeling van de Commissie op grond van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag aan de andere lidstaten en belanghebbenden betreffende steun C 79/1999 — Rover Longbridge, UK (1) 2
2001/C 19/03Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) 3
2001/C 19/04Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) (1) 5
2001/C 19/05Richtsnoeren voor het onderzoek van de steunmaatregelen van de staten in de visserij- en aquacultuursector 7
2001/C 19/06Uitnodiging tot het indienen van een aanvraag voor een winningsvergunning voor koolwaterstoffen voor het blok P8 16
2001/C 19/07Uitnodiging tot het indienen van een aanvraag voor een winningsvergunning voor koolwaterstoffen voor het blok Q13 16
2001/C 19/08Lijst van de erkende ondernemingen — Artikel 92, lid 3, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1623/2000 (openbare verkoop van alcohol uit wijnbouwproducten voor gebruik als bio-ethanol in de sector motorbrandstoffen binnen de Europese Gemeenschap) 17
Europese Investeringsbank
2001/C 19/09Advies van de Europese Centrale Bank van 20 december 2000 op verzoek van de Raad van de Europese Unie conform artikel 105, lid 4, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap inzake een voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bescherming van de euro tegen valsemunterij (CON/00/20) 18
II Voorbereidende besluiten
......

III Bekendmakingen
Commissie
2001/C 19/10Wijziging van het bericht van inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte rijst naar bepaalde derde landen 20
2001/C 19/11Besluit van het Orgaan voor de Geschillenbeslechting van de WTO tot bevestiging van de onverenigbaarheid van een vrijwaringsmaatregel van de Verenigde Staten met de WTO-overeenkomsten 20
NL(1) Voor de EER relevante tekst
Top