EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:317:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 317, 06 november 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 317
43e jaargang
6 november 2000
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
......

II Voorbereidende besluiten
Comité van de Regio's
Zitting van juni 2000
2000/C 317/01Advies van het Comité van de Regio's over de "Mededeling van de Commissie — De algemene evaluatie van het beleidsplan en actieprogramma van de Europese Gemeenschap op het gebied van het milieu en duurzame ontwikkeling "Op weg naar duurzame ontwikkeling"" (vijfde milieuactieprogramma) 1
2000/C 317/02Advies van het Comité van de Regio's "Sociaal beleid, volksgezondheid, consumentenbescherming, onderzoek, toerisme" over het "Voorstel voor een beschikking van de Raad tot instelling van een Europees Vluchtelingenfonds" 4
2000/C 317/03Advies van het Comité van de Regio's over de "Hervorming van het GLB — Opvoering van het concurrentievermogen in landelijke gebieden" 7
2000/C 317/04Advies van het Comité van de Regio's over "Het standpunt van de EU op het gebied van landbouw met het oog op de volgende WTO-onderhandelingsronde" 12
2000/C 317/05Advies van het Comité van de Regio's over "Het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het behoud van het Europese cultuurlandschap" 15
2000/C 317/06Advies van het Comité van de Regio's over de "Toegankelijkheid van het landelijk gebied" 20
2000/C 317/07Advies van het Comité van de Regio's over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het conventionele Trans-Europese spoorwegsysteem" 22
2000/C 317/08Advies van het Comité van de Regio's over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: beginselen en richtsnoeren voor het audiovisuele beleid van de Gemeenschap in het digitale tijdperk" 25
2000/C 317/09Advies van het Comité van de Regio's over het "Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 1999/311/EG van 29 april 1999 tot goedkeuring van de derde fase van het Trans-Europees Mobiliteitsprogramma voor hoger onderwijs (Tempus III) (2000-2006)" 27
2000/C 317/10Advies van het Comité van de Regio's over het "Witboek betreffende milieuaansprakelijkheid" 28
2000/C 317/11Advies van het Comité van de Regio's over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's "Luchtvervoer en het milieu — Werken aan duurzame ontwikkeling"" 31
2000/C 317/12Advies van het Comité van de Regio's over het "Voorstel voor een Besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een communautair samenwerkingskader ter bevordering van duurzame ontwikkeling in het stedelijk milieu" 33
2000/C 317/13Advies van het Comité van de Regio's over:- het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake nationale emissiemaxima voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen", en- het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende ozon in de lucht" 35
2000/C 317/14Advies van het Comité van de Regio's over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de Regio's "Het werkgelegenheidsscheppend potentieel van het toerisme versterken"" 40
2000/C 317/15Advies van het Comité van de Regio's over de "Mededeling van de Commissie "Bouwen aan een solidair Europa"" 47
2000/C 317/16Advies van het Comité van de Regio's over:- het "Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1251/1999 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen, met het oog op uitbreiding van de werkingssfeer tot vezelvlas en -hennep", en- het "Voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vezelvlas en -hennep" 50
2000/C 317/17Advies van het Comité van de Regio's over de "Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad inzake de mobiliteit binnen de Gemeenschap van studenten, personen in opleiding, jonge vrijwilligers, leerkrachten en opleiders" 53
2000/C 317/18Advies van het Comité van de Regio's over het "Voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese samenwerking inzake kwaliteitsevaluatie in het schoolonderwijs" 56
2000/C 317/19Advies van het Comité van de Regio's over:- de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over een voorstel voor een programma ter ondersteuning van de Europese audiovisuele sector (Media Plus — 2001-2005)",- het "Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van een opleidingsprogramma voor de vakmensen van de Europese audiovisuele-programma-industrie (Media — Opleiding) (2001-2005)", en- het "Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van een programma ter bevordering van de ontwikkeling, de distributie en de bevordering van Europese audiovisuele werken (Media Plus — Ontwikkeling, distributie en bevordering) (2001-2005)" 60
2000/C 317/20Advies van het Comité van de Regio's over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Plan voor de bijdrage van de Gemeenschap aan de dopingbestrijding in de sport" 63
NL
Top