Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:307:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 307, 26 oktober 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 307
43e jaargang
26 oktober 2000
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
Commissie
2000/C 307/01Wisselkoersen van de euro 1
2000/C 307/02Publicatie van de besluiten van de lidstaten waarbij exploitatievergunningen worden verleend of ingetrokken, in overeenstemming met artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen (1) 2
2000/C 307/03Publicatie van de besluiten van de lidstaten waarbij exploitatievergunningen worden verleend of ingetrokken, in overeenstemming met artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen (1) 4
2000/C 307/04Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.1745 — EADS) (1) 4
2000/C 307/05Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.2194 — CCF-Loxxia/Crédit Lyonnais-Slibail/JV) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure (1) 5
EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
Toezichthoudende Autoriteit van de EVA
2000/C 307/06Mededeling van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA betreffende de samenwerking tussen de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA en de mededingingsautoriteiten van de EVA-staten bij de behandeling van onder de artikelen 53 en 54 van de EER-Overeenkomst vallende zaken 6
2000/C 307/07Mededeling van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA betreffende de vierentwintigste wijziging van de formele en materiële regels op het gebied van overheidssteun (verlenging van de geldigheidsduur van de regels inzake steunverlening op het gebied van milieubescherming) 16
2000/C 307/08Mededeling van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA betreffende de vijfentwintigste wijziging van de formele regels en materiële regels op het gebied van overheidssteun (verlenging van de geldigheidsduur van de regels inzake steunmaatregelen ten behoeve van de synthetische-vezelindustrie 16
Permant Comité van de EVA-Staten
2000/C 307/09In artikel 3, lid 7, van Richtlijn 77/780/EEG bedoelde lijst van kredietinstellingen waaraan in IJsland, Liechtenstein en Noorwegen een vergunning is verleend 17
NL(1) Voor de EER relevante tekst
Top