EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:274E:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, CE 274, 26 september 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 274 E
43e jaargang
26 september 2000
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
......

II Voorbereidende besluiten
Commissie
2000/C 274 E/01Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake maatregelen om bij te dragen tot de volledige integratie van het milieuaspect in het ontwikkelingsproces van de ontwikkelingslanden
(COM(2000) 55 def. — 1999/0020(COD)) (1)
1
2000/C 274 E/02Voorstel voor een besluit van de Raad tot oprichting van een Comité voor de sociale bescherming
(COM(2000) 134 def. — 2000/0055(CNS)) (1)
12
2000/C 274 E/03Gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid voor gemeenschappelijke kinderen
(COM(2000) 151 def. — 1999/0110(CNS))
13
2000/C 274 E/04Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 95/53/EG van de Raad tot vaststelling van de beginselen inzake de organisatie van de officiële controles op het gebied van diervoeding en van Richtlijn 1999/29/EG van de Raad inzake ongewenste stoffen en producten in diervoeding
(COM(2000) 162 def. — 2000/0068(COD)) (1)
28
2000/C 274 E/05Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van de Raad houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten
(COM(2000) 137 def. — 2000/0060(COD)) (1)
32
2000/C 274 E/06Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de aanvaarding door de Europese Gemeenschap van Reglement nr. 106 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake de goedkeuring van luchtbanden voor landbouwvoertuigen en aanhangwagens daarvan
(COM(2000) 160 def. — 2000/0051(AVC)) (1)
34
2000/C 274 E/07Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake energierendementseisen voor voorschakelapparaten voor fluorescentielampen
(COM(2000) 181 def. — 1999/0127(COD)) (1)
66
2000/C 274 E/08Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de aanvaarding door de Europese Gemeenschap van Reglement nr. 105 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake de goedkeuring van voor het vervoer van gevaarlijke stoffen bestemde voertuigen met betrekking tot de bijzondere constructiekenmerken ervan
(COM(2000) 172 def. — 2000/0075(AVC)) (1)
76
2000/C 274 E/09Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 93/53/EEG van de Raad tot vaststelling van minimale communautaire maatregelen voor de bestrijding van bepaalde visziekten
(COM(2000) 213 def. — 1999/0191(CNS)) (1)
88
2000/C 274 E/10Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende grenswaarden voor benzeen en koolmonoxide in de lucht
(COM(2000) 223 def. — 98/0333(COD)) (1)
91
2000/C 274 E/11Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/55/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
(COM(2000) 185 def. — 1999/0083(COD)) (1)
103
2000/C 274 E/12Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Gemeenschap en Cyprus tot instelling van samenwerking op het gebied van het midden- en kleinbedrijf in het kader van het derde meerjarenprogramma voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de Europese Unie (1997-2000)
(COM(2000) 242 def. — 2000/0099(CNS))
109
2000/C 274 E/13Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, en van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71
(COM(2000) 186 def. — 2000/0070(COD)) (1)
113
2000/C 274 E/14Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het financieringsinstrument voor het milieu (Life)
(COM(1999) 305 def. — 98/0336(COD)) (1)
116
NL(1) Voor de EER relevante tekst
Top