EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:258:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 258, 09 september 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 258
43e jaargang
9 september 2000
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
Commissie
2000/C 258/01Wisselkoersen van de euro 1
2000/C 258/02Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) 2
2000/C 258/03Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) (1) 3
2000/C 258/04Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) 4
2000/C 258/05Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) (1) 4
2000/C 258/06Wijziging van de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen (1) 5
2000/C 258/07Bekendmaking betreffende de verlenging van de geldigheidsduur van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun aan de automobielindustrie (1) 6
2000/C 258/08Publicatie van de besluiten van de lidstaten waarbij exploitatievergunningen worden verleend of ingetrokken, in overeenstemming met artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen (1) 6
2000/C 258/09Publicatie van de besluiten van de lidstaten waarbij exploitatievergunningen worden verleend of ingetrokken, in overeenstemming met artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen (1) 7
2000/C 258/10Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.2153 — BHP/Mitsubishi/QCT) Zaak die in aanmerking komt voor een vereenvoudigde procedure (1) 10
2000/C 258/11Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.1996 — SCA/Graninge/JV) (1) 11
2000/C 258/12Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.1817 — Bellsouth/Vodafone (E-Plus)) (1) 11
2000/C 258/13De niet-toepasselijkheid van de verordening op een aangemelde verrichting (Zaak COMP/M.1821 — Bellsouth/VRT (E-Plus)) (1) 12
II Voorbereidende besluiten
......

III Bekendmakingen
Commissie
2000/C 258/14Exploitatie van geregelde luchtdiensten — Aanbesteding door Zweden overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder d) van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Östersund en Umeå 13
NL(1) Voor de EER relevante tekst
Top