EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:226:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 226, 08 augustus 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 226
43e jaargang
8 augustus 2000
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
......

II Voorbereidende besluiten
Comité van de Regio's
Zitting van april 2000
2000/C 226/01Advies van het Comité van de Regio's over:- de "Mededeling van de Commissie over bepaalde gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van discriminatie",- het "Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in werkgelegenheid en beroep",- het "Voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming", en- het "Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter bestrijding van discriminatie 2001-2006" 1
2000/C 226/02Advies van het Comité van de Regio's over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten" 5
2000/C 226/03Advies van het Comité van de Regio's over de "Mededeling van de Commissie "Witboek over voedselveiligheid"" 7
2000/C 226/04Advies van het Comité van de Regio's over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad" 9
2000/C 226/05Advies van het Comité van de Regio's over de "Mededeling van de Commissie "Een gemeenschappelijke strategie voor de modernisering van de sociale bescherming"" 12
2000/C 226/06Advies van het Comité van de Regio's over het "Werkdocument van de Commissie over de niet voor voeding bestemde gewassen in het kader van Agenda 2000" 14
2000/C 226/07Advies van het Comité van de Regio's over de mededeling van de Commissie "Naar een Europese onderzoeksruimte" 18
2000/C 226/08Resolutie van het Comité van de Regio's over "Het partnerschapsbeginsel en de toepassing hiervan in het kader van de Structuurfondsenregeling voor de periode 2000-2006" 20
2000/C 226/09Advies van het Comité van de Regio's over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's "Cohesie en vervoer"" 22
2000/C 226/10Advies van het Comité van de Regio's over het "Zesde periodieke verslag van de sociale en economische situatie en ontwikkeling van de regio's in de Europese Unie" 30
2000/C 226/11Advies van het Comité van de Regio's over het thema "Op weg naar een Europese strategie voor het geïntegreerd beheer van kustgebieden (GBKG) — Algemene beginselen en beleidsopties" 38
2000/C 226/12Resolutie van het Comité van de Regio's over "De uitvoering van de Europese werkgelegenheidsstrategie" 43
2000/C 226/13Resolutie van het Comité van de Regio's inzake de "Jaarlijkse verklaring over de beleidsprioriteiten van het comité van de regio's" 46
2000/C 226/14Advies van het Comité van de Regio's over "Het verstrijken van het EGKS-verdrag" 50
2000/C 226/15Advies van het Comité van de Regio's over:- de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's met als onderwerp "Het vijfde verslag over de tenuitvoerlegging van het pakket telecommunicatieregelgeving"", en- de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's met als onderwerp "Naar een nieuw regelgevingskader voor elektronische communicatie-infrastructuur en bijbehorende diensten"" 56
2000/C 226/16Advies van het Comité van de Regio's over het "Verslag van de Commissie aan de Europese Raad "De wetgeving verbeteren"" 1999 60
2000/C 226/17Advies van het Comité van de Regio's over het Verslag van de Commissie "Over de herziening halverwege de looptijd van de programma's voor de doelstellingen 1 en 6 (1994-1999) — Een verantwoord beheer dankzij evaluatie: de beste aanpak toepassen" 64
2000/C 226/18Advies van het Comité van de Regio's over het "Negende en tiende jaarlijks verslag van de Structuurfondsen (1997 en 1998) EFRO — ESF — EOGFL — FIOV" 68
2000/C 226/19Advies van het Comité van de Regio's over de "Rol van de lokale en regionale overheden in de hervorming van de gezondheidszorg in Europa" 79
NL
Top