Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:204:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 204, 18 juli 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 204
43e jaargang
18 juli 2000
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
......

II Voorbereidende besluiten
Economisch en Sociaal Comité
Zitting van mei 2000
2000/C 204/01Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 70/220/EEG betreffende maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen" 1
2000/C 204/02Advies van het Economisch en Sociaal Comité over:- het "Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 69/169/EEG en 92/12/EEG met betrekking tot de toekenning aan Finland van tijdelijke kwantitatieve beperkingen op de invoer van bier", en- het "Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 918/83 met betrekking tot een tijdelijke afwijking voor rechtenvrije invoer, in Finland, voor bier" 3
2000/C 204/03Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het Economische en Sociaal Comité en aan het Comité van de Regio's — Naar een nieuw regelgevingskader voor elektronische communicatie-infrastructuur en bijbehorende diensten — Herziening van de communicatieregelgeving 1999" 6
2000/C 204/04Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het conventionele Trans-Europese spoorwegsysteem" 13
2000/C 204/05Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een communautair energie-efficiëntie-etiketteringsprogramma voor kantoor- en communicatieapparatuur" 18
2000/C 204/06Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité inzake het "Witboek over voedselveiligheid" 21
2000/C 204/07Advies van het Economisch en Sociaal Comité over "De rol van de plattelandsvrouw in verband met de duurzame ontwikkeling van de landbouw in de EU" 29
2000/C 204/08Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een communautair samenwerkingskader ter bevordering van duurzame ontwikkeling in het stedelijk milieu" 35
2000/C 204/09Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een Richtlijn van de Raad inzake het recht op gezinshereniging" 40
2000/C 204/10Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Plan voor de bijdrage van de Gemeenschap aan de dopingbestrijding in de sport" 45
2000/C 204/11Advies van het Economisch en Sociaal Comité over "De aanvullende ziektekostenverzekering" 51
2000/C 204/12Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een besluit van de Raad tot oprichting van een Comité voor de sociale bescherming" 55
2000/C 204/13Advies van het Economisch en Sociaal Comité over een "Europees Handvest voor het kleinbedrijf" 57
2000/C 204/14Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie: Het milieu in Europa — Wat zijn de vooruitzichten? De algemene evaluatie van het beleidsplan en actieprogramma van de Europese Gemeenschap op het gebied van het milieu en duurzame ontwikkeling "Op weg naar duurzame ontwikkeling"" 59
2000/C 204/15Advies van het Economisch en Sociaal over het "Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 1999/311/EG van 29 april 1999 tot goedkeuring van de derde fase van het trans-Europees Mobiliteitsprogramma voor hoger onderwijs (Tempus III) (2000-2006)" 68
2000/C 204/16Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Naar een Europese onderzoeksruimte" 70
2000/C 204/17Advies van het Economisch en Sociaal Comité over:- de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over bepaalde Gemeenschapsmaatregelen ter bestrijding van discriminatie",- het "Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in werkgelegenheid en beroep",- het "Voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming", en- het "Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter bestrijding van discriminatie 2001-2006" 82
2000/C 204/18Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot negentiende wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (azokleurstoffen)" 90
2000/C 204/19Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de "Ontwikkeling van een plan tot vaststelling van een kaderregeling voor de inzet van migrerende werknemers van buiten de EU in de landbouw" 92
NL
Top