EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:177E:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, CE 177, 27 juni 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 177 E
43e jaargang
27 juni 2000
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
......

II Voorbereidende besluiten
Commissie
2000/C 177 E/01Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake weesgeneesmiddelen
(COM(1999) 298 def. — 98/0240(COD))
1
2000/C 177 E/02Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 79/112/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake etikettering en presentatie van levensmiddelen bestemd voor de eindgebruiker alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame
(COM(1999) 339 def. — 97/0027(COD)) (1)
11
2000/C 177 E/03Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 91/308/EEG van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld
(COM(1999) 352 def. — 1999/0152(COD))
14
2000/C 177 E/04Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten en tot wijziging van de richtlijnen 97/7/EG en 98/27/EG
(COM(1999) 385 def. — 98/0245(COD))
21
2000/C 177 E/05Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 404/93 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen
(COM(1999) 582 def. — 1999/0235(CNS))
28
2000/C 177 E/06Gewijzigd voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad houdende instelling van een communautair kader voor samenwerking op het gebied van de verontreiniging van de zee door ongevallen
(COM(1999) 641 def. — 98/0350(COD)) (1)
31
2000/C 177 E/07Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in werkgelegenheid en beroep
(COM(1999) 565 def. — 1999/0225(CNS)) (1)
42
2000/C 177 E/08Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de aanvaarding door de Europese Gemeenschap van reglement nr. 108 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake de goedkeuring van de vervaardiging van coverbanden voor automobielen en aanhangwagens daarvan
(COM(1999) 728 def. — 2000/0002(AVC)) (1)
47
2000/C 177 E/09Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van de lijst van de derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld
(COM(2000) 27 def. — 2000/0030(CNS))
66
2000/C 177 E/10Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie
(COM(2000) 30 def. — 2000/0032(COD))
70
2000/C 177 E/11Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de lijst van prioriteitstoffen op het gebied van het waterbeleid
(COM(2000) 47 def. — 2000/0035(COD)) (1)
74
2000/C 177 E/12Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 68/193/EEG betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken
(COM(2000) 59 def. — 2000/0036(CNS))
77
2000/C 177 E/13Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Gemeenschap van het nieuwe Verdrag inzake de bescherming van de Rijn
(COM(2000) 61 def. — 2000/0037(CNS))
83
Verdrag inzake de bescherming van de Rijn 84
2000/C 177 E/14Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de ondersteuning van bepaalde door de internationale gemeenschap in de nasleep van conflicten tot stand gebrachte entiteiten om het tijdelijk burgerlijk bestuur van bepaalde regio's of de tenuitvoerlegging van vredesakkoorden te verzekeren
(COM(2000) 95 def. — 2000/0042(CNS))
91
2000/C 177 E/15Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 69/169/EEG en 92/12/EEG met betrekking tot de toekenning aan Finland van tijdelijke kwantitatieve beperkingen op de invoer van bier
(COM(2000) 76 def. — 2000/0038(CNS))
93
2000/C 177 E/16Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 918/83 met betrekking tot een tijdelijke afwijking voor rechtenvrije invoer, in Finland, voor bier
(COM(2000) 76 def. — 2000/0039(CNS))
95
2000/C 177 E/17Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 95/50/EG betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
(COM(2000) 106 def. — 2000/0044(COD)) (1)
96
2000/C 177 E/18Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 van de Raad over de invoering van de euro
(COM(2000) 346 def. — 2000/0137(CNS))
98
2000/C 177 E/19Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1103/97 over enkele bepalingen betreffende de invoering van de euro
(COM(2000) 346 def. — 2000/0134(CNS))
99
2000/C 177 E/20Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2866/98 over de omrekeningskoersen tussen de euro en de munteenheden van de lidstaten die de euro aannemen
(COM(2000) 346 def. — 2000/0138(CNB))
100
NL(1) Voor de EER relevante tekst
Top