EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:057:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 57, 29 februari 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 57
43e jaargang
29 februari 2000
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
......

II Voorbereidende besluiten
Comité van de Regio's
Zitting van november 1999
2000/C 57/01Resolutie van het Comité van de Regio's over De Europese Unie en het uitbreidingsproces 1
2000/C 57/02Advies van het Comité van de Regio's over de Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de convergentie van de sectoren telecommunicatie, media en informatietechnologie en de implicaties daarvan voor de regelgeving: resultaten van de openbare raadpleging over het Groenboek 5
2000/C 57/03Advies van het Comité van de Regio's over Overheidsinformatie: een essentiële hulpbron voor Europa — Groenboek over overheidsinformatie in de informatiemaatschappij 11
2000/C 57/04Advies van het Comité van de Regio's over het Voorstel voor richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten voor 2000 17
2000/C 57/05Advies van het Comité van de Regio's over Het concurrentievermogen van de Europese ondernemingen in de context van de mondialisering — bevordering van het concurrentievermogen 23
2000/C 57/06
Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 91/440/EEG betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap
Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 95/18/EG betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen
Voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering en
Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 91/440/EEG betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap
40
2000/C 57/07Advies van het Comité van de Regio's over Lokale en regionale samenwerking ter bescherming van kinderen en jongeren tegen geweld en verwaarlozing in de Europese Unie 46
2000/C 57/08Advies van het Comité van de Regio's over de Mededeling van de Commissie De structuurfondsen, het cohesiefonds en de coördinatie ervan — Richtsnoeren voor programma's in de periode 2000-2006 56
2000/C 57/09Advies van het Comité van de Regio's over De invloed van het regionale beleid op investeringsbevorderende maatregelen: een andere benadering van het gebruik van de structuurfondsen 61
2000/C 57/10Advies van het Comité van de Regio's over Migratiestromen in Europa 67
2000/C 57/11Advies van het Comité van de Regio's over het Voorstel van de Commissie voor een besluit van de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter bevordering van de integratie van vluchtelingen 71
2000/C 57/12Advies van het Comité van de Regio's over de Mededeling van de Commissie Actieplan voor het consumentenbeleid 1999-2001 74
2000/C 57/13Advies van het Comité van de Regio's over de Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Voorbereiding van de uitvoering van het Protocol van Kyoto 81
2000/C 57/14Advies van het Comité van de Regio's over de Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de Regio's betreffende een actieplan van de Europese Unie inzake drugsbestrijding (2000-2004) 87
2000/C 57/15Advies van het Comité van de Regio's over het thema Veiligheid en criminaliteit in steden 90
2000/C 57/16Advies van het Comité van de Regio's over de Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de Regio's over een bosbouwstrategie voor de Europese Unie 96
2000/C 57/17Resolutie van het Comité van de Regio's over de volgende intergouvernementele conferentie (IGC) 103
NL
Top