Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:054:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 54, 25 februari 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 54
43e jaargang
25 februari 2000
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoudBladzijde
I (Mededelingen)
EUROPEES PARLEMENT
ZITTING 1999-2000
Vergaderingen van 13 t/m 17 september 1999
Maandag, 13 september 1999
(2000/C 54/01)NOTULEN
VERLOOP VAN DE VERGADERING 1
1. Hervatting van de zitting 1
2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering 2
3. Samenstelling van het Parlement 2
4. Bureaus van de interparlementaire delegaties en gemengde parlementaire commissies 2
5. Samenstelling commissies 3
6. Ingekomen stukken 3
7. Van de Raad ontvangen verdragsteksten 11
8. Aanwijzing commissies 11
9. Interpretatie van het Reglement 12
10. Regeling van de werkzaamheden 12
11. Kredietoverschrijvingen 13
12. Spreektijd 15
13. Tweede verslag van het Comité van onafhankelijke deskundigen (verklaring met debat) 15
14. Tijdschema voor de begroting (GAB 1, 3 en 4) 15
15. Verontreiniging van de zee door ongevallen ***I (debat) 16
16. Milieu-inspecties ***I (debat) 16
17. Agenda voor de volgende vergadering 16
18. Sluiting van de vergadering 16
PRESENTIELIJST 17
Dinsdag, 14 september 1999
(2000/C 54/02)NOTULEN
VERLOOP VAN DE VERGADERING 18
1. Opening van de vergadering 18
2. Ingekomen stukken 18
3. Actualiteitendebat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties) 19
4. Aan onafgedane zaken gegeven gevolg (artikel 185 van het Reglement) 20
5. Samenstelling van de delegatie van het Europees Parlement in de Paritaire Vergadering ACS-EU 20
6. Mededeling van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid 21
7. Verkiezing van de Europese Commissie (verklaring gevolgd door een debat) 21
8. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering 21
9. Interpretatie van het Reglement 22
10. Verkiezing van de Europese Commissie (voortzetting van het debat) 22
11. Ontwerp van algemene begroting - Begroting 2000 (indiening) 23
12. Agenda 23
13. Agenda voor de volgende vergadering 23
14. Sluiting van de vergadering 23
BIJLAGE I: Aan onafgedane zaken gegeven gevolg 24
BIJLAGE II: Leden van de delegatie van het Europees Parlement in de paritaire vergadering ACS-EU 26
PRESENTIELIJST 27
UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN 28
Interpretatie van het Reglement 28
Woensdag, 15 september 1999
(2000/C 54/03)NOTULEN
VERLOOP VAN DE VERGADERING 30
1. Opening van de vergadering 30
2. In memoriam 30
3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering 30
4. Ingekomen stukken 30
5. Buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad over de Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (verklaringen met debat) 31
6. Welkomstwoord 31
7. Buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad over de Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (voortzetting van het debat) 31
8. Welkomstwoord 31
9. Werkzaamheden ter voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van (voortzetting van het debat) 31
10. Situatie op Oost-Timor (verklaring met debat) 32
STEMMINGEN
11. Verkiezing van de Europese Commissie (stemming) 32
EINDE VAN DE STEMMINGEN
12. GAB 1/99, 3/99 en 4/99 (debat) 33
13. Situatie op Oost-Timor (voortzetting van het debat) 34
14. Vragenuur (vragen aan de Raad) 34
15. Agenda voor de volgende vergadering 36
16. Sluiting van de vergadering 36
PRESENTIELIJST 37
UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN 39
RC - Verkiezing van de Europese Commissie 39
B5-0064/99 - Verkiezing van de Europese Commissie - paragraaf 1 40
B5-0064/99 - Verkiezing van de Europese Commissie - paragraaf 2 42
B4-0064/99 - Verkiezing van de Europese Commissie - paragraaf 3 43
B4-0064/99 - Verkiezing van de Europese Commissie - paragraaf 4 45
B4-0064/99 - Verkiezing van de Europese Commissie - geheel 46
AANGENOMEN TEKSTEN
Verkiezing van de Europese Commissie
a) B5-0065, 0066, 0068 en 0075/1999
Resolutie over de „Prodi-Commissie” 49
b) B5-0064/1999
Besluit houdende verkiezing van de voorgedragen Commissie 51
Donderdag, 16 september 1999
(2000/C 54/04)NOTULEN
VERLOOP VAN DE VERGADERING 52
1. Opening van de vergadering 52
2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering 52
3. Samenstelling van het Parlement 52
4. Van de Raad ontvangen verdragsteksten 52
5. Kredietoverschrijvingen 53
6. Europees Bureau voor Wederopbouw * - Situatie in Kosovo (debat) 53
7. Tiende Overeenkomst EG-UNRWA (1999 - 2001) * (debat) 53
8. Bekendmaking van gemeenschappelijke standpunten van de Raad 54
STEMMINGEN
9. GAB 1/99, 3/99 en 4/99 (stemming) 54
10. Vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken ***I (procedure zonder debat) (stemming) 55
11. Werkgelegenheid en sociale zaken ***I (procedure zonder debat) (stemming) 55
12. Milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid ***I (procedure zonder debat) (stemming) 55
13. Landbouw en plattelandsontwikkeling ***I (procedure zonder debat) (stemming) 55
14. Regionaal beleid, vervoer en toerisme ***I (procedure zonder debat) (stemming) 56
15. Rechten van de vrouw en gelijke kansen ***I (procedure zonder debat) (stemming) 56
16. Verontreiniging van de zee door ongevallen ***I (stemming) 56
17. Milieu-inspecties in de lidstaten ***I (stemming) 56
18. Welkomstwoord 57
19. Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (stemming) 57
20. Situatie op Oost-Timor (stemming) 58
21. Europees Bureau voor Wederopbouw * (stemming) 58
22. Tiende Overeenkomst EG-UNRWA (1999-2001) * (stemming) 59
EINDE VAN DE STEMMINGEN
23. Financiële crisis in Rusland (verklaring met debat) 60
ACTUALITEITENDEBAT
24. Aardbevingen in Turkije en Griekenland (debat) 60
25. Dagestan (debat) 60
26. Mensenrechten (debat) 61
27. Akkoord van Lusaka (debat) 61
28. Aardbevingen in Turkije en Griekenland (stemming) 62
29. Dagestan (stemming) 62
30. Mensenrechten (stemming) 63
31. Akkoord van Lusaka (stemming) 64
EINDE VAN HET ACTUALITEITENDEBAT
32. Samenstelling commissies 64
33. Agenda voor de volgende vergadering 64
34. Sluiting van de vergadering 64
PRESENTIELIJST 65
UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN 66
Verslag Dührkop Dührkop en Fabra Vallés A5-0009/99 - Resolutie 66
Verslag Hatzidakis A5-0005/99 - Resolutie 67
Verslag McKenna A5-0003/99 - Resolutie 68
B5-0116/99 - Tampere - Amendement 1 69
B5-0116/99 - Tampere - Geheel 71
AANGENOMEN TEKSTEN
1. Ontwerpen van gewijzigde en aanvullende begroting 1/99, 3/99 en 4/99
A5-0009/1999
Resolutie over de ontwerpen van gewijzigde en aanvullende begroting 1, 3 en 4 op de begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 1999 (C5-0021/1999 - C5-0074/1999 - C5-0136/1999) 73
2. Vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken ***I (procedure zonder debat)
A5-0012/1999
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over lopende wetgevingsprocedures op het gebied van vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken, (mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad - Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam (SEC(1999) 0581 - C40219/1999) 74
3. Werkgelegenheid en sociale zaken ***I (procedure zonder debat)
A5-0006/1999
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over lopende wetgevingsprocedures op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken (mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad - Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam (SEC(1999) 0581 - C4-0219/1999) 75
4. Milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid ***I (procedure zonder debat)
A5-0004/1999
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de lopende wetgevingsprocedures op het gebied van milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid (mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad - Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam (SEC(1999) 0581 - C4-0219/1999) 76
5. Landbouw en plattelandsontwikkeling ***I (procedure zonder debat)
A5-0011/1999
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de lopende wetgevingsprocedures op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling inzake de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad - Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam voor de op 1 mei 1999 (SEC(1999) 0581 - C40219/1999) 78
6. Regionaal beleid, vervoer en toerisme ***I (procedure zonder debat)
A5-0005/1999
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de lopende wetgevingsprocedures op het gebied van regionaal beleid, vervoer en toerisme (mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad - Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam) (SEC(1999) 0581 - C4-0219/1999) 79
7. Rechten van de vrouw en gelijke kansen ***I (procedure zonder debat)
A5-0007/1999
Wetgevingsresolutie over de lopende wetgevingsprocedures op het gebied van de rechten van de vrouw en gelijke kansen (mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad - Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam) (SEC(1999) 0581 - C4-0219/1999) 81
8. Verontreiniging van de zee door ongevallen ***I
A5-0003/1999
Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad houdende instelling van een communautair kader voor samenwerking op het gebied van de verontreiniging van de zee door ongevallen (COM(1998) 0769 - C4-0075/1999 - 1998/0350(COD) (oud 1998/0350(SYN)) 82
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad houdende instelling van een communautair kader voor samenwerking op het gebied van de verontreiniging van de zee door ongevallen (COM(1998) 0769 - C4-0075/1999 - 1998/0350(COD) (oud 1998/0350(SYN)) 88
9. Milieu-inspecties ***I
A5-0002/1999
Voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten (COM(1998) 0772 - C4-0073/1999 - 1998/0358(COD) (oud 1998/0358(SYN)) 89
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten (COM(1998) 0772 - C4-0073/1999 - 1998/0358(COD) (oud 1998/0358(SYN)) 92
10. Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
a) B5-0110/1999
Resolutie over de opstelling van het Handvest van de fundamentele rechten 93
b) B5-0116/1999
Resolutie over de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad over de Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (Tampere, 15 en 16 oktober 1999) 93
11. Situatie op Oost-Timor
B5-0067, 0111, 0112, 0113, 0114 en 0115/99
Resolutie over de situatie op Oost-Timor 97
12. Europees Bureau voor Wederopbouw *
A5-0013/1999
Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EG) 1628/1996 betreffende de steun aan Bosnië-Herzegovina, Kroatië, de Federale Republiek Joegoslavië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, met name wat de oprichting van het Europees Bureau voor Wederopbouw betreft (COM(1999) 0312 - C5-0062/1999 - 1999/0132(CNS)) 99
13. 10e Overeenkomst EG-UNRWA voor de jaren 1999 - 2001 *
A5-0010/1999
Voorstel voor een besluit van de Raad tot goedkeuring van de tekst van een 10e Overeenkomst EG-UNRWA voor de jaren 1999 - 2001, voorafgaand aan de ondertekening van de Overeenkomst door de Commissie en door de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten (COM(1999) 0334 - C5-0059/1999 - 1999/0143(CNS)) 106
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad tot goedkeuring van de tekst van een 10e Overeenkomst EG-UNRWA voor de jaren 1999 - 2001, voorafgaand aan de ondertekening van de Overeenkomst door de Commissie en door de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten (COM(1999) 0334 - C5-0059/1999 - 1999/0143(CNS)) 106
14. Aardbevingen in Turkije en Griekenland
a) B5-0072, 0077, 0087, 0088, 0104 en 0109/1999
Resolutie over de aardbeving in Turkije 107
b) B5-0074, 0076, 0086, 0089 en 0102/1999
Resolutie over de rampzalige aardbeving in Athene op 7 september 1999 107
15. Dagestan
B5-0071, 0078, 0085, 0090, 0095 en 0103/1999
Resolutie over het gewapend conflict in de Russische Republiek Dagestan 108
16. Mensenrechten
a) B5-0080, 0092, 0100 en 0105/1999
Resolutie over gedetineerde burgers in Kosovo 110
b) B5-0081, 0091, 0096 en 0108/1999
Resolutie over Birma 111
c) B5-0079, 0093, 0098 en 0107/1999
Resolutie over de situatie van gevangenen in Iran die van spionage worden beschuldigd 112
d) B5-0083, 0097 en 0106/1999
Resolutie over mensenrechtenschendingen in Togo 113
17. Akkoord van Lusaka
B5-0070, 0084, 0094, 0099 en 0101/1999
Resolutie over het akkoord van Lusaka inzake het staakt-het-vuren in het gebied van de Grote Meren 114
Vrijdag, 17 september 1999
(2000/C 54/05)NOTULEN
VERLOOP VAN DE VERGADERING 116
1. Opening van de vergadering 116
2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering 116
3. Ingekomen stukken 116
4. Machtiging tot het opstellen van verslagen - Procedure „Hughes” - Procedure „Gomes” 117
5. Staat van het Louise Weissgebouw (mededeling gevolgd door vragen) 118
6. Rooster van de volgende vergaderingen 118
7. Sluiting van de vergadering 118
PRESENTIELIJST 119
Verklaring van de gebruikte tekens
*Raadpleginsprocedure
** ISamenwerkingsprocedure, eerste lezing
** IISamenwerkingsprocedure, tweede lezing
***Instemmingsprocedure
*** IMedebeslissingsprocedure, eerste lezing
*** IIMedebeslissingsprocedure, tweede lezing
*** IIIMedebeslissingsprocedure, derde lezing
(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag)
Aanwijzingen betreffende de stemmingen
Tenzij anders vermeld, hebben de rapporteurs hun standpunt inzake de amendementen schriftelijk aan de Voorzitter medegedeeld.
Afkortingen van de commissies
AFETCommissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid
BUDGBegrotingscommissie
CONTCommissie begrotingscontrole
LIBECommissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binenlandse zaken
ECONEconomische en monetaire Commissie
JURICommissie juridische zaken en interne markt
INDUCommissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
EMPLCommissie werkgelegenheid en sociale zaken
ENVICommissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
AGRICommissie landbouw en plattelandsontwikkeling
PECHCommissie visserij
REGICommissie regionaal beleid, vervoer en toerisme
CULTCommissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport
DEVECommissie ontwikkelingssamenwerking
AFCOCommissie constitutionele zaken
FEMMCommissie rechten van de vrouw en gelijke kansen
PETICommissie verzoekschriften
Naam en afkorting van de diverse fracties
PPEFractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese democraten
PSEFractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten
ELDRFractie van de Europese Liberale en Democratische Partij
Verts/ALEFractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
GUE/NGLConfederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
UENFractie Unie voor een Europa van Nationale Staten
EDDFractie voor een Europa van Democratie en Diversiteit
TDITechnische Fractie van Onafhankelijke Leden
NINiet-ingeschreven
NL
Top