EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1999:258:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 258, 10 september 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 258
42e jaargang
10 september 1999
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzidje
I Mededelingen
......

II Voorbereidende besluiten
1999/C 258/01Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het Eindrapport van de Groep op hoog niveau inzake de economische en sociale gevolgen van industriële verandering: Omgaan met verandering 1
1999/C 258/02Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de Regio's Het Gemeenschappelijk Vervoerbeleid — Duurzame mobiliteit: Perspectieven voor de toekomst 6
1999/C 258/03Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame (gecodificeerde versie) 12
1999/C 258/04Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad betreffende maatregelen ter bevordering van behoud en duurzaam beheer van tropische bossen en andere bossen in ontwikkelingslanden 13
1999/C 258/05Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad inzake maatregelen om bij te dragen tot de reële integratie van het milieuaspect in het ontwikkelingsproces in de ontwikkelingslanden 16
1999/C 258/06
het Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie en beheersing en bestrijding van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën, en
het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 91/68/EEG van de Raad wat scrapie betreft
19
1999/C 258/07Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot instelling van een algemeen kader betreffende informatie en consultatie van werknemers in de Europese Gemeenschap 24
1999/C 258/08Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de Regio's Witboek over de handel 26
1999/C 258/09Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie getiteld Cohesie en vervoer 35
NL
Top