EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1999:198:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 198, 14 juli 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 198
42e jaargang
14 juli 1999
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzidje
I Mededelingen
......

II Voorbereidende besluiten
1999/C 198/01Resolutie van het Comité van de Regio's over De hervorming van de Structuurfondsen en het Cohesiefonds in het kader van de politieke discussie over het maatregelenpakket van Agenda 2000 1
1999/C 198/02Advies van het Comité van de Regio's over de Mededeling van de Commissie Vervoer en CO2: De uitwerking van een gemeenschappelijke benadering uitgebracht op 11 maart 1999 3
1999/C 198/03Advies van het Comité van de Regio's over de Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Comité van de Regio's en het Economisch en Sociaal Comité betreffende het thema Ontwikkeling van het 'Citizens' Network': het belang van goed lokaal en regionaal personenvervoer en de bijdrage van de Europese Commissie aan de totstandkoming daarvan 8
1999/C 198/04Advies van het Comité van de Regio's over het Witboek Een eerlijke vergoeding voor het infrastructuurgebruik: een gefaseerde aanpak van een gemeenschappelijk kader voor het in rekening brengen van het gebruik van vervoersinfrastructuur in de EU uitgebracht op 11 maart 1999 16
1999/C 198/05Advies van het Comité van de Regio's over de Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de Regio's Intermodaliteit en intermodaal vrachtvervoer in de Europese Unie: Een systeembenadering van het vrachtvervoer — Strategieën en acties voor het verhogen van efficiëntie, dienstverlening en duurzaamheid 21
1999/C 198/06Advies van het Comité van de Regio's over het Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende havenontvangstfaciliteiten voor scheepsafval en ladingresiduen, uitgebracht op 11 maart 1999 27
1999/C 198/07Advies van het Comité van de Regio's over het thema Verdere uitbouw van het milieubeleid van de Gemeenschap en totstandbrenging van een Ecologische Unie 30
1999/C 198/08Advies van het Comité van de Regio's over het Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verbranding van afval 37
1999/C 198/09Advies van het Comité van de Regio's over het thema Versterking van de cohesie en het concurrentievermogen door onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie 41
1999/C 198/10Advies van het Comité van de Regio's over het Europees actieplan tegen racisme 48
1999/C 198/11Advies van het Comité van de Regio's over de Mededeling van de Commissie betreffende de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen en Aanbeveling van de Commissie betreffende de principes die van toepassing zijn op de organen die verantwoordelijk zijn voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen 56
1999/C 198/12
de Mededeling van de Commissie over geweldpleging tegen kinderen, jongeren en vrouwen, en
het Gewijzigd voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma (het programma Daphne) (2000-2004) voor maatregelen ter voorkoming van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen
61
1999/C 198/13Advies van het Comité van de Regio's over Eurotraining voor plaatselijke en regionale overheden in Europa 68
1999/C 198/14Advies van het Comité van de Regio's over het Subsidiariteitsbeginsel Naar een echte subsidiariteitscultuur — Een appel van het Comité van de Regio's 73
1999/C 198/15Resolutie van het Comité van de Regio's over De arrestatie van Abdullah Öcalan en de noodzaak van een politieke oplossing voor het probleem van de Koerden 82
NL
Top