EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1999:169:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 169, 16 juni 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 169
42e jaargang
16 juni 1999
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzidje
I Mededelingen
......

II Voorbereidende besluiten
1999/C 169/01Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 80/181/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten op het gebied van de meeteenheden 1
1999/C 169/02Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het Groenboek over het radiospectrumbeleid in samenhang met verschillende beleidsterreinen van de Europese Gemeenschap zoals telecommunicatie, omroep, vervoer en O&O 3
1999/C 169/03Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad van 16 december 1991 inzake de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart 6
1999/C 169/04Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een Verordening (EG) van de Raad inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten in derde landen 8
1999/C 169/05Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten 12
1999/C 169/06Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende een communautair actieprogramma voor civiele bescherming 14
1999/C 169/07Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een beschikking van de Raad houdende instelling van een communautair kader voor samenwerking op het gebied van de verontreiniging van de zee door ongevallen 16
1999/C 169/08Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/117/EEG inzake maatregelen voor de bescherming tegen bepaalde zoönoses en bepaalde zoönoseverwekkers bij dieren en in producten van dierlijke oorsprong ten einde door voedsel overgedragen infecties en vergiftigingen te voorkomen 17
1999/C 169/09Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de Voorstellen van de Commissie voor de vaststelling van de landbouwprijzen (1999/2000) 20
1999/C 169/10
het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad betreffende het vrije verkeer, de verplaatsing en het verblijf van werknemers,
het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad tot wijziging van Richtlijn 68/360/EEG van de Raad inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van de werknemers der lidstaten en van hun familie binnen de Gemeenschap, en
het Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en van de Raad tot instelling van een Raadgevend Comité voor het vrije verkeer en de sociale zekerheid van communautaire werknemers en tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 1612/68 en (EEG) nr. 1408/71 van de Raad
24
1999/C 169/11Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2377/90 houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong 29
1999/C 169/12Advies van het Economisch en Sociaal Comité over Overheidsinformatie: een essentiële hulpbron voor Europa — Groenboek over overheidsinformatie in de informatiemaatschappij 30
1999/C 169/13Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het Gewijzigd voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma (het programma Daphne) (2000-2004) betreffende maatregelen ter voorkoming van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen 35
1999/C 169/14Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde juridische aspecten van de elektronische handel in de interne markt 36
1999/C 169/15Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten en tot wijziging van de Richtlijnen 90/619/EEG van de Raad en 97/7/EG en 98/27/EG 43
1999/C 169/16Advies van het Economisch en Sociaal Comité over De sociaal-economische dialoog tussen de Europese Unie en de landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied 49
NL
Top