EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1999:052:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 52, 23 februari 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 52
42e jaargang
23 februari 1999
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

I Mededelingen
Raad
1999/C 52/01Overzicht van de benoemingen door de Raad (december 1998 en januari 1999) (sociaal gebied) 1
Commissie
1999/C 52/02Wisselkoersen van de euro 3
1999/C 52/03Overzicht van de door de Commissie aan de Raad gezonden documenten in de periode van 8.2. tot en met 12.2.1999 4
1999/C 52/04Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. IV/M.1338 — Teksid/Renault) (1) 6
1999/C 52/05Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. IV/M.1415 — BAT/Rothmans) (1) 7
1999/C 52/06Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie (Zaak nr. IV/M.1376 — Cargill/Continental Grain) (1) 8
1999/C 52/07Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie (Zaak nr. IV/M.1370 — Peugeot/Credipar) (1) 8
1999/C 52/08Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 92 en 93 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) (1) 9
1999/C 52/09Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 92 en 93 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) 11
II Voorbereidende besluiten
Commissie
1999/C 52/10Gewijzigd voorstel voor een verordening (EG) van de Raad met betrekking tot het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 12
1999/C 52/11Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de harmonisatie van de exameneisen voor veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (1) 16
III Bekendmakingen
Europees Parlement
1999/C 52/12Mededeling betreffende de organisatie van een algemeen vergelijkend onderzoek 19
Commissie
1999/C 52/13Wijziging van het bericht van inschrijving voor de vaststelling van de subsidie voor de verzending van gedopte langkorrelige rijst naar Réunion 20
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Top