EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1999:051:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 51, 22 februari 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378–7079

C 51
42e jaargang
22 februari 1999
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoudBladzijde
I Mededelingen
. . . . . .
II Voorbereidende besluiten
Comité van de Regio's
Zitting van november 1998
1999/C 51/01Advies van het Comité van de Regio's over het „Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad met betrekking tot het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling” 1
1999/C 51/02Advies van het Comité van de Regio's over het „Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot oprichting van een Pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (ISPA)” 7
1999/C 51/03Advies van het Comité van de Regio's over:
— het „Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1164/94 tot oprichting van een cohesiefonds”, en
— het „Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad houdende wijziging van bijlage II van Verordening (EG) nr. 1164/94 tot oprichting van een cohesiefonds”
10
1999/C 51/04Advies van het Comité van de Regio's over de „Mededeling van de Commissie aan de lid-staten over het regionale beleid en het mededingingsbeleid: zorgen voor een sterkere concentratie en een betere coherentie” 16
1999/C 51/05Advies van het Comité van de Regio's over „Grensoverschrijdende en transnationale samenwerking van lokale overheden” 21
1999/C 51/06Advies van het Comité van de Regio's over de „Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de kandidaat-lid-staten in Midden- en Oost-Europa inzake de uitbreiding van de Gemeenschap en het milieu: een strategie met het oog op de toetreding van de kandidaat-lid-staten in Midden- en Oost-Europa” 33
1999/C 51/07Advies van het Comité van de Regio's over de „Mededeling van de Commissie over milieu en werkgelegenheid: bouwen aan een duurzaam Europa” 41
1999/C 51/08Advies van het Comité van de Regio's over het „Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds” 48
1999/C 51/09Advies van het Comité van de Regio's over de „Mededeling van de Commissie betreffende de ontwikkeling van beleid op volksgezondheidsgebied in de Europese Gemeenschap” 53
1999/C 51/10Advies van het Comité van de Regio's over:
— de „Mededeling van de Commissie ‘Van richtsnoeren tot actie: De nationale plannen voor de werkgelegenheid‘”, en
— de „Mededeling van de Commissie ‘Voorstel voor richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lid-staten in 1999‘”
59
1999/C 51/11Advies van het Comité van de Regio's over de „Aanstaande vaststelling van de globale richtsnoeren voor het economisch beleid” 63
1999/C 51/12Advies van het Comité van de Regio's over:
— de „Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Comité van de Regio's over het Eerste kaderprogramma voor cultuur (2000-2004)”, en
— het „Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van één enkel programmerings- en financieringsinstrument voor culturele samenwerking (Programma ‘Culture 2000‘)”
68
1999/C 51/13Advies van het Comité van de Regio's over:
— het „Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de tweede fase van het communautair actieprogramma op onderwijsgebied — Socrates”,
— het „Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van de tweede fase van het communautair actieprogramma inzake beroepsopleiding — Leonardo da Vinci”, en
— het „Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het communautair actieprogramma — Jeugd”
77
1999/C 51/14Advies van het Comité van de Regio's over het „Voorstel voor een besluit van de Raad tot goedkeuring van de derde fase van het Trans-Europees Mobiliteitsprogramma voor universiteitsstudies Tempus III (2000-2006)” 86
1999/C 51/15Advies van het Comité van de Regio's over :
— het „Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Besluit nr. 2085/97/EG tot vaststelling van een programma voor steun op het gebied van het boek en het lezen, met inbegrip van vertalingen (Ariane-programma)”, en
— het „Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Besluit nr. 719/96/EG tot vaststelling van een programma voor steun aan artistieke en culturele activiteiten met een Europese dimensie (Caleidoscoop-programma)”
92
NL
Top