EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1999:038:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 38, 12 februari 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 38
42e jaargang
12 februari 1999
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

I Mededelingen
Commissie
1999/C 38/01Wisselkoersen van de euro 1
1999/C 38/02Inleiding van een antidumpingprocedure betreffende de invoer van bepaalde delen van televisiecamerasystemen uit Japan 2
1999/C 38/03Zaak nr. IV/37.179 — BBC & Flextech (1) 3
1999/C 38/04Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. IV/M.1447 — Deutsche Post/trans-o-flex) (1) 6
1999/C 38/05Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. IV/M.1341 — Westdeutsche Landesbank/Carlson/Thomas Cook) (1) 7
1999/C 38/06Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. IV/M.1349 — CVC Capital Partners/Dynoplast) (1) 8
1999/C 38/07Mededeling van de Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van Richtlijn 90/396/EEG van de Raad van 29 juni 1990 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake gastoestellen (1) 9
II Voorbereidende besluiten
Commissie
1999/C 38/08Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (1) 10
Rectificaties
1999/C 38/09Rectificatie van Gemeenschappelijk Standpunt (EG) nr. 60/98 van 5 oktober 1998, vastgesteld door de Raad, met het oog op de aanneming van een verordening van de Raad tot instelling van een bijzondere kaderregeling voor bijstand ten behoeve van de traditionele ACS-leveranciers van bananen (PB C 364 van 25.11.1998) 32
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Top