EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1998:169:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 169, 04 juni 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 169
41e jaargang
4 juni 1998
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

I Mededelingen
Raad
98/C 169/01Conclusies van de Raad van 30 april 1998 betreffende de integratie van de eisen voor de bescherming van de volksgezondheid in de communautairebeleidsmaatregelen 1
98/C 169/02Conclusies van de Raad van 30 april 1998 inzake overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE's) 2
Commissie
98/C 169/03ECU 3
98/C 169/04Gemiddelde prijzen en representatieve prijzen van tafelwijnsoorten op de verschillende commercialisatiecentra 4
98/C 169/05Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. IV/M.1150 — Schweizer Rück/NCM) (1) 5
98/C 169/06Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. IV/M.1137 — Exxon/Shell) (1) 6
98/C 169/07Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. IV/M.1201 — DuPont/Merck) (1) 7
98/C 169/08Steunmaatregelen van de staten — C 6/97 — Duitsland (1) 8
98/C 169/09Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 92 en 93 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) (1) 12
98/C 169/10Mededeling van Nederland in het kader van Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploitatie en de productie van koolwaterstoffen (1) 13
Europees Monetair Instituut
98/C 169/11Standpunt van de Raad van het Europees Monetair Instituut krachtens artikel 109 L, lid 1, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en artikel 50 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzake een aanbeveling van de Raad van de Europese Unie over de benoeming van de president, de vice-president en de overige leden van de directie van de Europese Centrale Bank (ECB) 14
II Voorbereidende besluiten
III Bekendmakingen
Commissie
98/C 169/12Odysseus-programma: Jaarprogramma 1998 (1) 15
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Top