EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1998:091:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 91, 26 maart 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 91
41e jaargang
26 maart 1998
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoudBladzijde
I Mededelingen
Raad
98/C 91/01Gemeenschappelijk Standpunt (EG) nr. 13/98 van 19 december 1997, vastgesteld door de Raad, volgens de procedure van artikel 189 C van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met het oog op de aanneming van een richtlijn van de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water 1
98/C 91/02Gemeenschappelijk Standpunt (EG) nr. 14/98 van 12 februari 1998, vastgesteld door de Raad, volgens de procedure van artikel 189 C van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met het oog op de aanneming van een richtlijn van de Raad houdende wijziging van Richtlijn 95/21/EG betreffende de naleving, met betrekking tot de schepen die gebruik maken van havens in de Gemeenschap en varen in de onder de jurisdictie van de lidstaten vallende wateren, van internationale normen op het gebied van de veiligheid van schepen, voorkoming van verontreiniging en leef- en werkomstandigheden aan boord (havenstaatcontrole) 28
98/C 91/03Gemeenschappelijk Standpunt (EG) nr. 15/98 van 12 februari 1998, vastgesteld door de Raad, volgens de procedure van artikel 189 B van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten op het gebied van reclame en sponsoring voor tabaksproducten 34
98/C 91/04Gemeenschappelijk Standpunt (EG) nr. 16/98 van 12 februari 1998, vastgesteld door de Raad, volgens de procedure van artikel 189 B van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/33/EG wat betreft nummerportabiliteit tussen exploitanten en carriervoorkeure 42
98/C 91/04Gemeenschappelijk Standpunt (EG) nr. 17/98 van 12 februari 1998, vastgesteld door de Raad, volgens de procedure van artikel 189 B van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas 46
NL
Top