EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1998:064:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 64, 27 februari 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378–7079

C 64
41e jaargang
27 februari 1998
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoudBladzijde
I Mededelingen
. . . . . .
II Voorbereidende besluiten
Comité van de Regio's
Zitting van november 1997
98/C 64/01Advies van het Comité van de Regio's over de „Mededeling van de Commissie ‘Benchmarking van het concurrentievermogen — een instrument ten dienste van ondernemers en de overheid‘” 1
98/C 64/02Advies van het Comité van de Regio's over „De regio's en gemeenten en het Europese structuurbeleid na 1999” 5
98/C 64/03Advies van het Comité van de Regio's over de „Mededeling van de Commissie betreffende ‘Cohesie en de informatiemaatschappij‘” 20
98/C 64/04Advies van het Comité van de Regio's over „Beheer, gebruik en bescherming van bossen in de EU” 25
98/C 64/05Advies van het Comité van de Regio's over:
— de „Mededeling aan de Raad en het Europees Parlement betreffende een communautaire strategie ter bestrijding van de verzuring”,
— het „Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen en tot wijziging van Richtlijn 93/12/EG”, en
— het „Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting door de Europese Gemeenschap van het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand met betrekking tot een verdere beperking van de zwavelemissie”
36
98/C 64/06Advies van het Comité van de Regio's over „Agenda 2000: Financiering van de Europese Unie na 1999 met inachtneming van de uitbreiding en de uitdagingen van de 21e eeuw” 40
98/C 64/07Advies van het Comité van de Regio's over „De gevolgen van de toetreding van de Midden- en Oost-Europese kandidaat-lid-staten voor het EU-beleid (impact-studie)” 48
98/C 64/08Advies van het Comité van de Regio's over het „Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende luchthavengelden” 56
98/C 64/09Advies van het Comité van de Regio's over „De lokale overheden en het Euro-mediterrane partnerschap” 59
98/C 64/10Advies van het Comité van de Regio's over het „Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's” 63
98/C 64/11Advies van het Comité van de Regio's over het thema „De paneuropese dimensie van het vervoersbeleid” 67
98/C 64/12Advies van het Comité van de Regio's over „Vervoer van voor de slacht bestemde levende dieren” 73
98/C 64/13Advies van het Comité van de Regio's over het „Voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende Europese samenwerking ter waarborging van de kwaliteit in het hoger onderwijs” 76
98/C 64/14Advies van het Comité van de Regio's over het thema „Gelijke kansen voor jongens en meisjes bij vrijetijdsactiviteiten, in het bijzonder bij EU-programma's op het gebied van sport en jongeren” 81
98/C 64/15Advies van het Comité van de Regio's over het „Groenboek — Partnerschap voor een nieuwe werkorganisatie” 85
98/C 64/16Advies van het Comité van de Regio's over de „Mededeling van de Commissie en het bijbehorende ‘Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma 1999-2003 inzake met de milieuverontreiniging samenhangende ziekten binnen het actiekader op het gebied van de volksgezondheid‘” 91
98/C 64/17Advies van het Comité van de Regio's over de „Mededeling van de Commissie en het bijbehorende ‘Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma 1999-2003 inzake zeldzame ziekten binnen het actiekader op het gebied van de volksgezondheid‘” 96
98/C 64/18Resolutie van het Comité van de Regio's over de „Uitkomsten van de Intergouvernementele Conferentie” 98
NL
Top