EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1996:364:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 364, 4 december 1996


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7079

C 364
39e jaargang
4 december 1996Uitgave in de Nederlandse taal

 

Mededelingen en bekendmakingen

  

Nummer

Inhoud

Bladzijde

 
  

Mededelingen

 
  

Commissie

96/C 364/01

Door het Europees Monetair Instituut op zijn ecu-operaties toegepast rentepercentage: 4,00 % voor de maand december 1996 ECU 3 december 1996

1

96/C 364/02

Recapitulatie van de aanbestedingsprocedures, gepubliceerd in het Supplement op het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, voor door de Europese Gemeenschap (EG) gefinancierde projecten (Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) of begroting van de Europese Gemeenschappen) (Week van 26 tot en met 30 november 1996)

2

96/C 364/03

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Scheepsbouw: Produktiesteunplafond

2

96/C 364/04

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de Staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 92 en 93 van het EG-Verdrag Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

3

96/C 364/05

Beschikking van de Commissie van 07/10/1996 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. IV/M.779 - Bertelsmann / CLT) op grond van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

3

96/C 364/06

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 08/11/1996 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. IV/M.836 - Gillette / Duracell) op grond van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

4

 
  

II Voorbereidende besluiten

 
  

Commissie

96/C 364/07

Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD tot vaststelling van een meerjarenprogramma ter bevordering van de taalverscheidenheid van de Gemeenschap in de informatiemaatschappij

5

96/C 364/08

Gewijzigd voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD tot vaststelling van een meerjarenprogramma ter bevordering van de taalverscheidenheid van de Gemeenschap in de informatiemaatschappij

11

 
  

III Bekendmakingen

 
  

Commissie

96/C 364/09

EUROPEES ECONOMISCH SAMENWERKINGSVERBAND Bekendmaking krachtens Verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 - Oprichting

24

96/C 364/10

Phare - Computerapparatuur en -programmatuur Bericht van uitnodiging tot inschrijving, uitgeschreven door de Europese Commissie, namens de regering van Litouwen, voor een in het kader van het Phare-programma gefinancierd project

25

96/C 364/11

Opstelling van een lijst van potentiële evaluatoren INFO 2000 programma - bevordering van de ontwikkeling en het gebruik van multimedia- informatie (1996-1999) en het MLIS-programma - Meertalige informatiemaatschappij, meerjarenprogramma ter bevordering van de taalkundige verscheidenheid van Europa in de informatiemaatschappij (1997-1999) Oproep tot indiening van blijken van belangstelling

26

 
  

Rectificaties

 

96/C 364/12

Rectificatie van de mededeling betreffende diploma's, certificaten en andere titels op het gebied van de architectuur die onderling door de Lid-Staten worden erkend (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 205 van 16. 7. 1996)

28

96/C 364/13

Vernieuwende acties voor boerinnen en vrouwen op het platteland (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 284 van 27. 9. 1996, blz. 21)

28
NL


Top