EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1996:284:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 284, 27 september 1996


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7079

C 284
39e jaargang
27 september 1996Uitgave in de Nederlandse taal

 

Mededelingen en bekendmakingen

  

Nummer

Inhoud

Bladzijde

 
  

Mededelingen

 
  

Commissie

96/C 284/01

ECU 26 september 1996

1

96/C 284/02

STEUNMAATREGELEN VAN DE STATEN C 48/95 (ex N 295/95; ex N 296/95) België

2

96/C 284/03

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de Staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 92 en 93 van het EG-Verdrag Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

3

96/C 284/04

Overzicht van de door de Gemeenschap genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 15 augustus 1996 tot en met 15 september 1996 (Publikatie krachtens artikel 12 of artikel 34 van Verordening (EEG) nr. 2309/93 van de Raad)

6

96/C 284/05

Overzicht van de door de Gemeenschap genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 15 augustus 1996 tot en met 15 september 1996 (Krachtens artikel 14 van Richtlijn 75/319/EEG of artikel 22 van Richtlijn 81/851/EEG genomen besluiten)

7

 
  

II Voorbereidende besluiten

 
  

Commissie

96/C 284/06

Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake de visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Litouwen

8

Overeenkomst inzake de visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Litouwen

9

Protocol tot vaststelling van de voorwaarden inzake tijdelijke samenwerkingsverbanden en gemengde vennootschappen als bedoeld in de Visserijovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Litouwen

13

96/C 284/07

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD houdende wijziging van Richtlijn 92/118/EEG van de Raad van 17 december 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van produkten waarvoor ten aanzien van deze voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving geldt als bedoeld in bijlage A, hoofdstuk I, van Richtlijn 89/662/EEG, en, wat ziekteverwekkers betreft, van Richtlijn 90/425/EEG

18

 
  

III Bekendmakingen

 
  

Europees Parlement

Economisch en Sociaal Comité

Comité van de regio's

96/C 284/08

Mededeling betreffende de organisatie van een algemeen vergelijkend onderzoek

20

  

Commissie

96/C 284/09

EUROPEES ECONOMISCH SAMENWERKINGSVERBAND Bekendmaking krachtens Verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 - Oprichting

21

96/C 284/10

Vernieuwende acties voor boerinnen en vrouwen op het platteland Oproep voor voorstellen voor proef- en demonstratieprojecten betreffende vernieuwende acties voor boerinnen en vrouwen op het platteland

21

96/C 284/11

Adviesverlening - "Luchtkwaliteit" Oproep tot inschrijving

23
NL


Top