EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1996:216:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 216, 26 juli 1996


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7079

C 216
39e jaargang
26 juli 1996Uitgave in de Nederlandse taal

 

Mededelingen en bekendmakingen

  

Nummer

Inhoud

Bladzijde

 
  

Mededelingen

 
  

Commissie

96/C 216/01

ECU 25 juli 1996

1

96/C 216/02

ADMINISTRATIEVE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS

2

96/C 216/03

Lijst van de benamingen van de diploma's, certificaten en andere bewijsstukken alsmede van de beroepstitels van huisarts, bekendgemaakt overeenkomstig artikel 41 van Richtlijn 93/16/EEG

3

96/C 216/04

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. IV/M.760 - Klöckner/ARUS)

5

96/C 216/05

Verzoek om onderzoek van een concentratie (Zaak nr. IV/M.801 - Blokker/Toys R Us)

6

96/C 216/06

Overzicht van de door de Gemeenschap genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 15 juni 1996 tot en met 15 juli 1996 (Publikatie krachtens artikel 12 of artikel 34 van Verordening (EEG) nr. 2309/93 van de Raad)

7

96/C 216/07

Overzicht van de door de Gemeenschap genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 15 juni 1996 tot en met 15 juli 1996 (Krachtens artikel 14 van Richtlijn 75/319/EEG of artikel 22 van Richtlijn 81/851/EEG genomen besluiten)

8

 
  

II Voorbereidende besluiten

 
  

Commissie

96/C 216/08

Gewijzigd voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD betreffende acties op het gebied van "de hulp aan de ontwortelde bevolkingsgroepen (vluchtelingen, ontheemden en gerepatrieerden) in de ALA-ontwikkelingslanden"

10

96/C 216/09

Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot instelling van specifieke maatregelen voor de sector levende planten en produkten van de bloementeelt

14

96/C 216/10

Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD houdende afwijking, ten aanzien van de braakleggingsngsverplichting voor het verkoopseizoen 1997/1998 VAN Verordening (EEG) nr. 1765/92 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen

15

 
  

III Bekendmakingen

 
  

Commissie

96/C 216/11

Bericht van permanente inschrijving voor de vaststelling van heffingen en/of restituties bij uitvoer van witte suiker (nr. 1/1996)

16

96/C 216/12

Phare - Ontwikkeling van milieubeleid en harmonisatie van wetgeving Phare-milieuprogramma 1994, Hongarije Uitnodiging voor blijken van belangstelling voor prekwalificatie

23

96/C 216/13

Phare - Bankinformatiesysteem Bericht van uitnodiging tot inschrijving uitgeschreven door de Tsjechische nationale bank en de Commissie van de Europese Gemeenschap in het kader van het Phare-programma

24

96/C 216/14

Levering van een professionele kredietkaart voor ambtenaren en overig personeel van de Commissie

25

96/C 216/15

Wereldwijde satellietnavigatiesystemen Bericht van uitnodiging tot inschrijving (VII - A 2 41/96) voor het uitvoeren van onderzoek voor het ontwerpen van een internationaal burgerlijk wereldwijd satellietnavigatiesysteem (GNSS) ten behoeve van het Directoraat-generaal Vervoer Openbare procedure

26

96/C 216/16

Overname door liefdadigheidsorganisaties van goederen die de Europese Commissie niet meer gebruikt Niet-openbare procedure

27

96/C 216/17

Toegangscontrolesysteem Niet-openbare procedure

28

96/C 216/18

Maandelijkse nieuwsbrief Openbare procedure

30

96/C 216/19

Phare - Modernisering van spoorweg Bericht van uitnodiging tot inschrijving uitgeschreven door de Commissie van de Europese Gemeenschappen namens de Regering van Polen gefinancierd in het kader van het Phare-programma

31
NL


Top