Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1996:023:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 23, 27 januari 1996


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7079

C 23
39e jaargang
27 januari 1996Uitgave in de Nederlandse taal

 

Mededelingen en bekendmakingen

  

Nummer

Inhoud

Bladzijde

 
  

Mededelingen

 
  

Commissie

96/C 23/01

ECU 26 januari 1996

1

96/C 23/02

Mededeling van de besluiten genomen in het kader van diverse inschrijvingsprocedures in de landbouwsector (granen)

2

96/C 23/03

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de Staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 92 en 93 van het EG-Verdrag Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

3

96/C 23/04

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. IV/M.694 - SKF/INA/WPB)

4

96/C 23/05

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 21/12/1995 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke marktwordt verklaard (Zaak nr. IV/M.621 - BLG / BAWAG) op grond van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

5

96/C 23/06

Niet-toepasselijkheid van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad op een aangemelde verrichting (Zaak nr. IV/M.650 - SBG/Rentenanstalt)

5

 
  

II Voorbereidende besluiten

 
  

Commissie

96/C 23/07

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 89/686/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid- Staten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen

6

96/C 23/08

Gewijzigd voorstel voor een BESCHIKKING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende goedkeuring van een actieprogramma voor de douanediensten van de Gemeenschap ("Douane 2000")

7

 
  

III Bekendmakingen

 
  

Commissie

96/C 23/09

Phare - Apparatuur voor fraudebestrijding Bericht van aanbesteding uitgeschreven door de Europese Commissie voor een in het kader van het Phare-programma gefinancierd project

10

96/C 23/10

Evaluatie voor hulp van de EG aan ACS- en ALA-landen en het gebied rond de Middellandse Zee

11

96/C 23/11

Informatie-ondersteuning Euro Info Centre-netwerk Openbare procedure

12

96/C 23/12

MEDIA II - Ontwikkeling en distributie (1996-2000) Uitvoering van het actieprogramma voor de ontwikkeling en de distributie van Europese audiovisuele werken Aankondiging tot indiening van voorstellen 1/96 Steun inzake de bevordering en de toegang tot de markt voor Europese onafhankelijke producenten en distributeurs

15

 
  

Rectificaties

 

96/C 23/13

Technische bijstand aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen voor het uitvoeren van programma Media II - bemiddelende organisatie "Distributie" (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 2 van 5. 1. 1996, bladzijde 13)

16
NL


Top