Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1995:350:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 350, 30 december 1995


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7079

C 350
38e jaargang
30 december 1995Uitgave in de Nederlandse taal

 

Mededelingen en bekendmakingen

  

Nummer

Inhoud

Bladzijde

 
  

Mededelingen

 
  

Raad

95/C 350/01

Conclusies van de Raad van 30 november 1995 betreffende het verslag over de gezondheidstøstand in de Europese Gemeenschap

1

95/C 350/02

Resolutie van de Raad van 20 december 1995 betreffende de integratie van de eisen voor de bescherming van de volksgezondheid in de communautaire bepalingen

2

95/C 350/03

Resolutie van de Raad van 20 december 1995 inzake weesgeneesmiddelen

3

95/C 350/04

Resolutie van de Raad van 20 december 1995 inzake de wederzijdse erkenning in de Lid-Staten van de geldigheid van doktersrecepten

5

95/C 350/05

Resolutie van de Raad van 20 december 1995 over bereidingen op basis van medicinale planten

6

95/C 350/06

Resolutie van de Raad van 20 december 1995 betreffende generieke geneesmiddelen

7

  

Commissie

95/C 350/07

ECU 29 december 1995

8

95/C 350/08

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE UIT HOOFDE VAN ARTIKEL 4, LID 1, ONDER A), VAN VERORDENING (EEG) Nr. 2408/92 VAN DE RAAD Verplichting tot openbare dienstverlening met betrekking tot geregelde luchtdiensten binnen Frankrijk

9

95/C 350/09

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE UIT HOOFDE VAN ARTIKEL 4, LID 1, ONDER a), VAN VERORDENING (EEG) Nr. 2408/92 VAN DE RAAD Verplichting tot openbare dienstverlening met betrekking tot geregelde luchtdiensten binnen Frankrijk

10

95/C 350/10

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 4, LID 1, ONDER a), VAN VERORDENING (EEG) Nr. 2408/92 VAN DE RAAD Het opleggen van openbare dienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten binnen Frankrijk

11

95/C 350/11

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 4, LID 1, ONDER a), VAN VERORDENING (EEG) Nr. 2408/92 VAN DE RAAD Het opleggen van openbare dienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten binnen Frankrijk

12

95/C 350/12

Mededeling overeenkomstig artikel 12, lid 5, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 betreffende internationale tariefmaatregelen

13

95/C 350/13

Mededeling van de Commissie inzake de op 19 december 1995 geparafeerde Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie tot verlenging van de bilaterale Overeenkomst betreffende de handel in textielprodukten tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie

14

95/C 350/14

Mededeling overeenkomstig artikel 12, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 4056/86 van de Raad betreffende zaak nr. 35.202 - Een overeenkomst inzake de gezamenlijke exploitatie van de veerdienst tussen Dragør en Limhamn

16

95/C 350/15

Aanmelding van een joint venture (Zaak nr. IV/35.855/F3)

18

95/C 350/16

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 11/12/1995 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. IV/M.669 - Charterhouse / Porterbook ) op grond van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

18

95/C 350/17

Gemiddelde prijzen en representatieve prijzen van tafelwijnsoorten op de verschillende commercialisatiecentra

19

95/C 350/18

Lijst van inrichtingen in IJsland, die erkend zijn voor de invoer van vers vlees in de Gemeenschap

20

 
  

II Voorbereidende besluiten

 

......

 
  

III Bekendmakingen

 
  

Commissie

95/C 350/19

Bericht met betrekking tot een permanente aanbesteding voor het afgeven van uit de markt genomen peren aan de distilleerderijen

21

95/C 350/20

Bericht met betrekking tot een permanente aanbesteding voor het afgeven van uit de markt genomen appelen aan de distilleerderijen

21

95/C 350/21

TACIS - Computerapparatuur en -programmatuur Uitnodiging tot inschrijving van de Commissie van de Europese Gemeenschappen namens de Regeringen van Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan, Turkmenistan en Oezbekistan gefinancierd in het kader van het TACIS-programma

22

95/C 350/22

Opleidingen voor het midden- en kleinbedrijf met betrekking tot elektronische-informatievoorzieningen Aankondiging van geplaatste opdracht

23

95/C 350/23

Strategische ontwikkelingen voor het Europese uitgeversbedrijf voor het jaar 2000 Aankondiging van geplaatste opdracht

23

95/C 350/24

Technische ondersteunende diensten voor activiteiten van de Gemeenschap op het gebied van de informatie-industrie, informatiemarkt en taalverwerking Aankondiging van gegunde opdracht

24

95/C 350/25

Uitnodiging tot inschrijving voor dienstverlening met het oog op de ontwikkeling van een algemene werkwijze voor de evaluatie van resultaten van projecten onderzoek en technologische ontwikkeling Openbare procedure

25

95/C 350/26

Professionele assistentie op het gebied van gelijke kansen Oproep tot indiening van blijken van belangstelling

27

95/C 350/27

Wetenschappelijk onderzoek: werkzaamheden op het gebied van de stabiliteit van gebouwen en sneeuwbelasting Aankondiging van sluiting van openbare oproep tot inschrijving

28

95/C 350/28

Force Aankondiging van geplaatste opdracht voor dienstverlening, nr. DG XXII/07/95, betreffende de eindevaluatie van het Actieprogramma voor de ontwikkeling van de voortgezette beroepsopleiding in de Europese Unie (FORCE)

29

95/C 350/29

Ontwerp, uitvoering en beheer van informatie- en communicatie-ondersteuning op communautair niveau Aankondiging van geplaatste opdracht voor dienstverlening nr. DG XXII/15/95, betreffende promotie-activiteiten, public relations en informatieverspreiding in het kader van het Europese jaar van de permanente opleiding en onderwijs (Deel A: ontwerp, realisatie en beheer van informatie- en communicatie-ondersteuning op communautair niveau)

29

95/C 350/30

Communicatie- en public-relationscampagne Aankondiging van geplaaste opdracht voor dienstverlening nr. DG XXII/15/95, betreffende promotie-activiteiten, public relations en informatie in het kader van het Europese jaar van permanente opleiding en het levenslang leren (Deel B: communicatie- en public-relationscampagne)

30

95/C 350/31

Opening, in Griekenland, van de hoofdbankrekening in GRD van de Europese Commissie Openbare procedure

31

95/C 350/32

Opening, in de Europese Gemeenschap, van de hoofdbankrekening in USD van de Europese Commissie Openbare procedure

32

95/C 350/33

Exploitatie van geregelde luchtdiensten Aanbesteding door Frankrijk overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad, voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Parijs (Orly) en Albi (1)

33

95/C 350/34

Exploitatie van geregelde luchtdiensten Aanbesteding door Frankrijk overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad, voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Parijs (Orly) en Aurillac (1)

34

95/C 350/35

Exploitatie van geregelde luchtdiensten Aanbesteding door Frankrijk overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad, voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Reims (Champagne) en Lyon (Satolas) (1)

36

95/C 350/36

Exploitatie van geregelde luchtdiensten Aanbesteding door Frankrijk overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad, voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen La Rochelle en Poitiers (1)

37

95/C 350/37

Exploitatie van geregelde luchtdiensten Aanbesteding door Frankrijk overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad, voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Parijs (Orly) en Carcassonne (1)

39

95/C 350/38

Onderhoud van systemen voor fysieke bescherming (SPP) Niet-openbare procedure Aankondiging van geplaatste opdracht

41

95/C 350/39

Aanbesteding met betrekking tot de technische bijstand voor de publikatie van het eerste Cohesieverslag over de economische en sociale samenhang van de Europese Unie Aanbesteding

41

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NL


Top