Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1995:200:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 200, 4 augustus 1995


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7079

C 200
38e jaargang
4 augustus 1995Uitgave in de Nederlandse taal

 

Mededelingen en bekendmakingen

  

Nummer

Inhoud

Bladzijde

 
  

Mededelingen

 
  

Raad

95/C 200/01

Resolutie van de vertegenwoordigers van de regeringen van de Lid-Staten, in het kader van de Raad bijeen, van 10 juli 1995 houdende aanvulling van de resoluties van 23 juni 1981, 30 juni 1982 en 14 juli 1986 met betrekking tot de invoering van het paspoort van een uniform model

1

  

Commissie

95/C 200/02

ECU 3 augustus 1995

2

95/C 200/03

Mededeling van de Commissie in het kader van de procedure van artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad Verplichting tot openbare dienstverlening voor binnenlandse lijnluchtvaartdiensten in Portugal

3

95/C 200/04

Mededeling van de Commissie, in het kader van de procedure van artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad, over de verplichting tot openbare dienstverlening voor binnenlandse lijnluchtvaartdiensten in Portugal

7

95/C 200/05

Aanmelding van een gemeenschappelijke onderneming (Zaak nr. IV/35640 - Cummins-Wärtsilä)

9

95/C 200/06

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 20/07/1995 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. IV/M.616 - Swissair / Sabena (II)) op grond van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

10

95/C 200/07

STEUNMAATREGELEN VAN DE STATEN C 50/94 (ex NN 85/93) (Frankrijk)

10

 
  

II Voorbereidende besluiten

 
  

Commissie

95/C 200/08

Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1956/88 van 9 juni 1988 tot vaststelling van bepalingen voor de toepassing van de door de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (NAFO) vastgestelde Regeling inzake gezamenlijke internationale inspectie

15

95/C 200/09

Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 189/92 tot vaststelling van bepalingen voor de toepassing van bepaalde controlemaatregelen van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (NAFO)

16

 
  

III Bekendmakingen

 
  

Commissie

95/C 200/10

Expertise Oproep tot aanbesteding (openbare procedure) betreffende een vacature voor een expert bij DG XIII

17

95/C 200/11

Exploitatie van geregelde luchtdiensten Aanbesteding door Frankrijk, overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad, voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Toulon en Bastia

18

95/C 200/12

Exploitatie van geregelde luchtdiensten Aanbesteding door Frankrijk, overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad, voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Toulon en Ajaccio

19

95/C 200/13

Exploitatie van geregelde luchtdiensten Aanbesteding door Frankrijk, overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad, voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Nice en Figari

21

95/C 200/14

Exploitatie van geregelde luchtdiensten Aanbesteding door Frankrijk, overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad, voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Nice en Calvi

22

95/C 200/15

Exploitatie van geregelde luchtdiensten Aanbesteding door Frankrijk, overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad, voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Nice en Bastia

24

95/C 200/16

Exploitatie van geregelde luchtdiensten Aanbesteding door Frankrijk, overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad, voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Nice en Ajaccio

25

95/C 200/17

Exploitatie van geregelde luchtdiensten Aanbesteding door Frankrijk, overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad, voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Marseille en Figari

27

95/C 200/18

Exploitatie van geregelde luchtdiensten Aanbesteding door Frankrijk, overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad, voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Marseille en Calvi

28

95/C 200/19

Exploitatie van geregelde luchtdiensten Aanbesteding door Frankrijk, overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad, voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Marseille en Bastia

30

95/C 200/20

Exploitatie van geregelde luchtdiensten Aanbesteding door Frankrijk, overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad, voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Marseille en Ajaccio

31

95/C 200/21

Exploitatie van geregelde luchtdiensten Aanbesteding door Frankrijk, overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad, voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Parijs (Orly) en Figari

33

95/C 200/22

Exploitatie van geregelde luchtdiensten Aanbesteding door Frankrijk, overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad, voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Parijs (Orly) en Calvi

34

95/C 200/23

Exploitatie van geregelde luchtdiensten Aanbesteding door Frankrijk, overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad, voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Parijs (Orly) en Bastia

36

95/C 200/24

Exploitatie van geregelde luchtdiensten Aanbesteding door Frankrijk, overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad, voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Parijs (Orly) en Ajaccio

37

95/C 200/25

SOCRATES Het Europees communautair actieprogramma inzake onderwijs Box: deadlines voor aanvragen in het kader van bepaalde acties: september 1995. Meer details vindt u aan het einde van dit bericht

39

95/C 200/26

Phare - Elektronische apparatuur voor de grenspolitie Aanbesteding nr. ZZ9209-01-042 Bericht van aanbesteding uitgeschreven door de Europese Commissie namens de Regering van Bulgarije voor een in het kader van het Phare-programma gefinancierd project

43

95/C 200/27

Phare - Constructiewerken Bericht van aanbesteding, uitgeschreven door de regering van Roemenië, voor werken die in het kader van het Programma Phare worden gefinancierd door de Europese Unie

43

95/C 200/28

Opleidingen voor journalisten Openbare procedure

44

95/C 200/29

Chipkaartinstallaties en -diensten Aankondiging inzake contracten voor leveringen Vooraankondiging

46

 
  

Rectificaties

 

95/C 200/30

Uitnodiging tot inschrijving ter selectie van onderzoekinstanties en -centra, met inbegrip van het GCO, universiteiten of ondernemingen, die wetenschappelijke en technische ondersteuningsdiensten verlenen aan de Europese Commissie bij het verspreiden en optimaal toepassen van de O & O-resultaten in het kader van een concurrentiële aanpak (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 185 van 19 juli 1995, blz. 25)

47
NL


Top