EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1994:389:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 389, 31 december 1994


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7079

C 389
37e jaargang
31 december 1994Uitgave in de Nederlandse taal

 

Mededelingen en bekendmakingen

  

Nummer

Inhoud

Bladzijde

 
  

Mededelingen

 
  

Commissie

94/C 389/01

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de Staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 92 en 93 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (1)

1

94/C 389/02

Mededeling van de Commissie (1)

5

 
  

II Voorbereidende besluiten

 
  

Raad

94/C 389/03

INSTEMMING Nr. 33/94 door de Raad betuigd uit hoofde van artikel 95 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

6

94/C 389/04

INSTEMMING Nr. 34/94 door de Raad betuigd uit hoofde van artikel 95 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

6

94/C 389/05

INSTEMMING Nr. 35/94 door de Raad betuigd uit hoofde van artikel 95 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

7

94/C 389/06

INSTEMMING Nr. 36/94 door de Raad betuigd uit hoofde van artikel 95 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

7

94/C 389/07

INSTEMMING Nr. 37/94

8

94/C 389/08

INSTEMMING Nr. 38/94 betuigd door de Raad op grond van artikel 95 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

8

94/C 389/09

INSTEMMING Nr. 39/94 betuigd door de Raad op grond van artikel 95 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

9

94/C 389/10

INSTEMMING Nr. 40/94 betuigd door de Raad op grond van artikel 95 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

9

94/C 389/11

INSTEMMING Nr. 41/94 van de Raad uit hoofde van artikel 95 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

10

  

Commissie

94/C 389/12

Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 3699/93 tot vaststelling van criteria en voorwaarden voor de structurele bijstand van de Gemeenschap in de sector visserij/aquacultuur en verwerking/afzet van de produkten daarvan

11

94/C 389/13

Gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het scheppen van werkgelegenheid en de ondersteuning van kleine en zeer kleine bedrijfjes in de Maghreblanden (1)

13

94/C 389/14

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijk stelsel van de belasting over de toegevoegde waarde (belasting op landbouwprodukten)

14

94/C 389/15

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid- Staten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor

15

94/C 389/16

VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD TOT WIJZIGING VAN RICHTLIJN 93/16/EEG TER VERGEMAKKELIJKING VAN HET VRIJE VERKEER VAN ARTSEN EN DE ONDERLINGE ERKENNING VAN HUN DIPLOMA' S, CERTIFICATEN EN ANDERE TITELS DOOR MIDDEL VAN HET VERLENEN VAN UITVOERINGSBEVOEGDHEDEN AAN DE COMMISSIE MET HET OOG OP DE BIJSTELLING VAN BEPAALDE ARTIKELEN DAARVAN

19

94/C 389/17

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 89/398/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen

21

94/C 389/18

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 88/77/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten met betrekking tot maatregelen tegen de emissie van verontreinigende gassen en deeltjes door dieselmotoren bestemd voor het aandrijven van voertuigen

22

94/C 389/19

Voorstel voor een besluit van de Raad tot toekenning van macro-financiële bijstand aan de Oekraïene

30

 
  

III Bekendmakingen

 
  

Europees Parlement

94/C 389/20

Verlenging van de geldigheid van reservelijsten voor aanwerving opgesteld na de volgende algemene vergelijkende onderzoeken

32

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NL


Top