EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1994:034:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 34, 2 februari 1994


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7079

C 34
37e jaargang
2 februari 1994Uitgave in de Nederlandse taal

 

Mededelingen en bekendmakingen

  

Nummer

Inhoud

Bladzijde

 
  

Mededelingen

 

......

 
  

II Voorbereidende besluiten

 
  

Economisch en Sociaal Comité

  

Zitting van november 1993

94/C 34/01

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een Besluit van de Raad inzake de sluiting namens de Gemeenschap van het Verdrag betreffende de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren

1

94/C 34/02

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Gemeenschap tot het Verdrag ter bescherming van het marine milieu in het Oostzeegebied (Verdrag van Helsinki - 1974)

5

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een beschikking van de Raad inzake de sluiting, namens de Gemeenschap, van het Verdrag ter bescherming van het mariene milieu in het Oostzeegebied (Verdrag van Helsinki als herzien in 1992

5

94/C 34/03

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 91/689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen

7

94/C 34/04

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een beschikking van de Raad houdende wijziging van Beschikking 89/286/EEG betreffende de tenuitvoerlegging op communautair niveau van de hoofdfase van het strategische programma voor innovatie en overdracht van technologie (1989- 1993) (programma-Sprint)

8

94/C 34/05

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake het minimumopleidingsniveau van zeevaartberoepen

10

94/C 34/06

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties

14

94/C 34/07

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een rechtlijn van de Raad houdende vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart

18

94/C 34/08

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een zevende richtlijn van de Raad inzake de bepalingen op het gebied van de zomertijd

21

94/C 34/09

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een beschikking van de Raad tot vaststelling van de in diervoeding gebruikte groepen toevoegingsmiddelen voor het in de handel brengen waarvan een persoonsgebonden vergunning vereist is

22

94/C 34/10

ADVIES VAN HET ECONOMISCHE EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de financiering van de keuringen en veterinaire controles van levende dieren en bepaalde dierlijke produkten en tot wijziging van Richtlijn 91/496/EEG

23

94/C 34/11

VERVOLG INITIATIEFADVIES VAN HET ECONOMSCH EN SOCIAAL COMITE over de analyse van het tijdens de overgangsfase van de EMU te voeren EG-beleid

25

94/C 34/12

VERVOLGADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over de mededeling aan de Raad en aan het Europees Parlement betreffende het overleg over het overzicht van de situatie in de sector telecommunicatiediensten en over de mededeling van de Commissie - Overzicht van de situatie in de sector telecommunicatiediensten (1992)

35

94/C 34/13

Advies over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 90/434/EEG van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lid-staten

39

94/C 34/14

Advies over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 90/435/EEG van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lid-staten

41

94/C 34/15

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico' s van chemische agentia op het werk

42

94/C 34/16

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over de mededeling van de Commissie: een gemeenschappelijk beleid inzake de veiligheid op zee

47

94/C 34/17

INITIATIEFADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over de positie van ouderen in de maatschappij

61

94/C 34/18

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1785/81 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker

70

94/C 34/19

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3013/89 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schape- en geitevlees en Verordening (EEG) nr. 3493/90 tot vaststelling van de algemene voorschriften voor de toekenning van de premie aan de producenten van schape- en geitevlees

71

94/C 34/20

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad inzake aanpassingen in de visserijregeling die is vastgesteld in de Akte van toetreding van Spanje en Portugal

72

94/C 34/21

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad tot invoering van een communautair stelsel van visvergunningen

73

94/C 34/22

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van verordening (EEG) nr. 2080/93 met betrekking tot de structurele bijstand van de Gemeenschap in de sector visserij/aquacultuur en verwerking/afzet van de produkten daarvan

76

94/C 34/23

Initiatiefadvies van het Economisch en Sociaal Comite over de dialoog tussen leverancier en consument

78

94/C 34/24

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE inzake het tweeëntwintigste verslag over het mededingingsbeleid 1992

83

94/C 34/25

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende het Vierde Kaderprogramma van de Europese Economische Gemeenschap voor communautaire acties op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (1994-1998)

90

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende een Kaderprogramma voor communautaire activiteiten op het gebied van onderzoek en onderwijs voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (1994-1998)

90
NL


Top