EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1992:092:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 92, 11 april 1992


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7079

C 92
35e jaargang
11 april 1992Uitgave in de Nederlandse taal

 

Mededelingen en bekendmakingen

  

Nummer

Inhoud

Bladzijde

 
  

Mededelingen

 
  

Raad

92/C 92/01

BERICHT - VASTSTELLING DOOR DE RAAD VAN GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT IN HET KADER VAN DE SAMENWERKINGSPROCEDURE VAN ARTIKEL 149, LID 2, VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP: Voorstel voor een richtlijn tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de Richtlijnen 65/65/CEE en 75/319/EEG betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake geneesmiddelen en tot vaststelling van aanvullende bepalingen voor homeopathische geneesmiddelen

1

  

Commissie

92/C 92/02

Ecu

2

92/C 92/03

Mededeling van de besluiten genomen in het kader van diverse inschrijvingsprocedures in de landbouwsector (granen)

3

92/C 92/04

Mededeling overeenkomstig artikel 19, lid 3, van Verordening nr. 17 van de Raad betreffende zaak IV/34.078 — Independent Power Generators

4

92/C 92/05

Mededeling overeenkomstig artikel 19, lid 3, van Verordening nr. 17 van de Raad betreffende de privatisering van de elektriciteitsindustrie in Noord-Ierland: zaak IV/34.082 — Northern Ireland Electricity

5

 
  

II Voorbereidende besluiten

 
  

Commissie

92/C 92/06

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD betreffende de harmonisatie van de beschermingsduur van het auteursrecht en van bepaalde met het auteursrecht verwante rechten

6

92/C 92/07

Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD TOT WIJZIGING VAN RICHTLIJN 70/156/EEG INZAKE DE ONDERLINGE AANPASSING VAN DE WETGEVINGEN VAN DE LID-STATEN BETREFFENDE DE GOEDKEURING VAN MOTORVOERTUIGEN EN AANHANGWAGENS DAARVAN

10

92/C 92/08

Wijziging van het voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD BETREFFENDE EEN ACTIEPLAN VOOR EEN PROGRAMMA VAN UITWISSELING TUSSEN AMBTELIJKE DIENSTEN VAN DE LID-STATEN, VAN NATIONALE AMBTENAREN WELKE BELAST ZIJN MET DE TENUITVOERLEGGING VAN COMMUNAUTAIRE WET- EN REGELGEVING INZAKE DE INTERNE MARKT

10

 
  

III Bekendmakingen

 
  

Commissie

92/C 92/09

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. IV/M.210 — Mondi/Frantschach)

12
NL


Top