EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1990:051:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 51, 2 maart 1990


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7079

C 51
33e jaargang
2 maart 1990
Volledig nummerUitgave in de Nederlandse taal

 

Mededelingen en bekendmakingen

  

Nummer

Inhoud

Bladzijde

 
  

Mededelingen

 
  

Commissie

90/C 51/01

Ecu — Door het Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking op zijn ecu-operaties toegepast rentepercentage voor de maand maart 1990

1

90/C 51/02

Lijst van adviezen met betrekking tot investeringsprogramma's — Artikel 54 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

2

90/C 51/03

Rectificatie van mededeling C(89) 2188 krachtens artikel 9, lid 9, van Verordening (EEG) nr. 3420/83 van de Raad van 14 november 1983

4

90/C 51/04

Mededeling C(90) 289 krachtens artikel 9, lid 9, van Verordening (EEG) nr. 3420/83 van de Raad van 14 november 1983

5

90/C 51/05

Mededeling C(90) 297 krachtens artikel 9, lid 9, van Verordening (EEG) nr. 3420/83 van de Raad van 14 november 1983

6

90/C 51/06

Benoeming van de leden van het Raadgevend Comité voor katoen

6

 
  

II Voorbereidende besluiten

 
  

Rectificaties

90/C 51/10

Rectificatie op gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 326 A van 30 december 1989)

14

90/C 51/11

Rectificatie op mededelingen ingevolge artikel 115 van het EEG-Verdrag (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 14 van 20 januari 1990)

14

90/C 51/12

Rectificatie op mededelingen ingevolge artikel 115 van het EEG-Verdrag (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 34 van 14 februari 1990)

14

  

Commissie

90/C 51/07

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de opening, voor 1990, van een autonoom en buitengewoon tariefcontingent voor de invoer van vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit van de GN-codes 0201 en 0202 en van produkten van de GN-codes 0206 10 95 en 0206 29 91

9

90/C 51/08

Gewijzigd voorstel voor een beschikking van de Raad tot het verstrekken van financiële bijstand op middellange termijn aan Hongarije

10

90/C 51/09

Wijziging van het voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de bescherming van zoet water, kustwater en zeewater tegen verontreiniging door van diffuse bronnen afkomstige nitraten

12
NL


Top