EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1989:192:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 192, 29 juli 1989


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7079

C 192
32e jaargang
29 juli 1989
Volledig nummerUitgave in de Nederlandse taal

 

Mededelingen en bekendmakingen

  

Nummer

Inhoud

Bladzijde

 
  

Mededelingen

 
  

Raad

89/C 192/01

Mededeling — Vaststelling door de Raad van gemeenschappelijke standpunten in het kader van de samenwerkingsprocedure van artikel 149, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

1

  

Hof van Justitie

89/C 192/08

Arrest van het Hof (Tweede Kamer) van 4 juli 1989 in de gevoegde zaken 326/86 en 66/88: B. Francesconi en anderen tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Beroep tot schadevergoeding — Vergoeding van schade veroorzaakt door verzuim van de Commissie om de informatie te verspreiden aan de hand waarvan de producenten/distributeurs van met methanol vervalste wijnen geïdentificeerd hadden kunnen worden)

10

89/C 192/09

Arrest van het Hof (Tweede Kamer) van 4 juli 1989 in zaak 198/87: J.-P. Kerzmann tegen Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen (Ambtenaar — Nietigverklaring van aanstelling)

10

89/C 192/10

Beschikking van de President van het Hof van 13 juni 1989 in zaak 56/89 R: Publishers Association tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Mededingingsregeling —Vaste boekenprijzen)

11

89/C 192/11

Zaak 183/89: Beroep, op 27 mei 1989 ingesteld door Gesamtverband des deutschen Steinkohlenbergbaus, Eschweiler Bergwerks-Verein AG, Gewerkschaft Auguste Victoria, Gewerkschaft Sophia-Jacoba, Preussag AG Kohle, Ruhrkohle AG en Saarbergwerke AG tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

11

89/C 192/12

Zaak 195/89: Beroep, op 16 juni 1989 ingesteld door J. H. Hedeman tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

12

89/C 192/13

Zaak 199/89: Beroep, op 26 juni 1989 ingesteld door R. Teissonnière tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

13

89/C 192/14

Zaak 202/89: Beroep, op 27 juni 1989 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

13

  

Commissie

89/C 192/02

Ecu

3

89/C 192/03

Mededeling van de besluiten genomen in het kader van diverse inschrijvingsprocedures in de landbouwsector (granen)

4

89/C 192/04

Actie „Energie en stedelijk milieu" — Uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor projecten op het gebied van energieprogrammering in bepaalde steden in de Gemeenschap

5

89/C 192/05

Programma voor de invoering van een systeem voor wederzijdse informatie over de sociale bescherming in de Gemeenschap (CISSP — Community information system on social protection) — Openbare procedure

6

89/C 192/06

Action pilote Eurotech capital

8

89/C 192/07

Bericht van opening van een anti-dumpingprocedure betreffende de invoer van kaliumpermanganaat van oorsprong uit de Sowjetunie

8

 
  

II Voorbereidende besluiten

 
  

Commissie

89/C 192/15

Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de door de Lid-Staten uit te voeren controles op de verrichtingen in het kader van de financieringsregeling van de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw en houdende intrekking van Richtlijn 77/435/EEG van de Raad

15
NL


Top