EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1988:318:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 318, 12 december 1988


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7079

C 318
31e jaargang
12 december 1988
Volledig nummerUitgave in de Nederlandse taal

 

Mededelingen en bekendmakingen

  

Nummer

Inhoud

Bladzijde

 
  

Mededelingen

 

...........

 
  

II Voorbereidende besluiten

 
  

Economisch en Sociaal Comité

88/C 318/01

Advies over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende een bijdrage voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) ten laste van de algemene begroting van de Gemeenschappen ter financiering van sociale maatregelen in verband met de herstructurering van de ijzer- en staalindustrie

1

88/C 318/02

Advies over het: — voorstel voor een richtlijn van de Raad ter voorkoming van door nieuwe verbrandingsinstallaties voor stedelijk afval veroorzaakte luchtverontreiniging, en het — voorstel voor een richtlijn van de Raad ter vermindering van door bestaande verbrandingsinstallaties voor stedelijk afval veroorzaakte luchtverontreiniging

3

88/C 318/03

Advies over het voorstel voor een beschikking van de Raad inzake de preventie van milieuaantasting door acties op het gebied van onderwijs en opleiding

6

88/C 318/04

Advies over het voorstel voor een twaalfde richtlijn van de Raad inzake het vennootschapsrecht betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

9

88/C 318/05

Advies over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van: — richtlijn 74/561/EEG betreffende de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg — richtlijn 74/562/EEG betreffende de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal personenvervoer over de weg, en — richtlijn 77/796/EEG inzake de onderlinge erkenning van diploma's, certificaten en andere titels van ondernemer van goederenvervoer over de weg en ondernemer van personenvervoer over de weg en houdende maatregelen ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vrije vestiging van die vervoerondernemers

11

88/C 318/06

Advies over het voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1107/70 betreffende de steunmaatregelen op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren

15

88/C 318/07

Advies over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap, Finland, Noorwegen, Zwitserland, Zweden en Joegoslavië betreffende internationaal gecombineerd rail-/wegvervoer van goederen (ATC)

17

88/C 318/08

Advies over het voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de wederzijdse erkenning van nationale vaarbewijzen voor het besturen van schepen in het beroepsgoederenvervoer over de binnenwateren

18

88/C 318/09

Advies over het voorstel van de Commissie aan de Raad tot vaststelling van het communautaire stelsel van algemene preferenties voor 1989

21

88/C 318/10

Advies over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het Europees plan voor stimulering van de economische wetenschap 1989-1992, SPES

23

88/C 318/11

Advies over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van machines, apparaten en installaties (Tweede specifieke richtlijn in de zin van artikel 13 van richtlijn ...)

26

88/C 318/12

Advies over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de minimumvoorschriften voor het gebruik op de werkplek van individuele beschermingsmiddelen door de werknemers

30

88/C 318/13

Advies over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende minimumvoorschriften voor veiligheid en gezondheid m.b.t. het werken met beeldschermapparatuur (Vierde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 13 van richtlijn ...)

32

88/C 318/14

Advies over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende minimumvoorschriften voor veiligheid en gezondheid met betrekking tot het hanteren van zware lasten welke voor de werknemers het risico van lumbaal letsel opleveren (Vijfde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 13 van richtlijn ...)

37

88/C 318/15

Advies over het voorstel voor een tweede richtlijn tot coördinatie van de wettelijke, bestuursrechtelijke en administratieve bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van werkzaamheden van kredietinstellingen en tot wijziging van richtlijn 77/780/EEG

42

88/C 318/16

Advies over de GATT-onderhandelingen in het kader van de Uruguay-ronde — Huidige stand van zaken en vooruitzichten vanuit het oogpunt van de betrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en de voornaamste industrie-, ontwikkelings- en staatshandelslanden

50

88/C 318/17

Advies over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de sanering van de structuur in de binnenvaart

58
NL


Top