Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1986:284:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 284, 11 november 1986


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7079

C 284
29e jaargang
11 november 1986
Volledig nummerUitgave in de Nederlandse taal

 

Mededelingen en bekendmakingen

  

Nummer

Inhoud

Bladzijde

 
  

Mededelingen

 
  

Commissie

86/C 284/01

Ecu

1

86/C 284/02

Prijsvraag, georganiseerd door de Commissie van de Europese Gemeenschappen, voor het ontwerp van een grafisch symbool voor gebruik in het kader van campagnes ter bevordering van de olijfolieconsumptie

2

86/C 284/03

Beschikkingen van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 oktober 1986 betreffende sancties tegen twee ondernemingen uit de ijzer- en staalindustrie die artikel 58 van het EGKS-Verdrag en de voor de toepassing daarvan uitgevaardigde beschikkingen hebben overtreden

3

86/C 284/04

Mededeling van de besluiten genomen in het kader van diverse inschrijvingsprocedures in de landbouwsector (olijfolie)

3

86/C 284/05

Aanbeveling nr. 18 van 28 februari 1986 betreffende de wetgeving welke van toepassing is op werklozen die in deeltijd arbeid verrichten op het grondgebied van een andere Lid-Staat dan die op het grondgebied waarvan zij wonen, aangenomen door de Administratieve Commissie tijdens haar 202e vergadering van 27 en 28 februari 1986

4

86/C 284/06

Staatssteun (Art. 92 t/m 94 van het EEG-Verdrag) — Mededeling conform artikel 93, lid 2, eerste zin, van het EEG-Verdrag aan de overige belanghebbenden dan de Lid-Staten betreffende een steunregeling voor investeringen die zijn gericht op energiebesparingen, uit hoofde waarvan de Franse Regering via de „Agence francaise pour la maïtrise de l'énergie" voornemens is de „Société Papetière Cartonnerie Maurice Franck" een subsidie te verstrekken

7

 
  

II Voorbereidende besluiten

 
  

Commissie

86/C 284/07

Gewijzigd voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad tot vaststelling van bijzondere afwijkende bepalingen voor de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die zijn tewerkgesteld in een staat die niet tot de Europese Gemeenschappen behoort

8

 
  

III Bekendmakingen

 
  

Europees Parlement

86/C 284/08

Aankondiging van een algemeen vergelijkend onderzoek

13

  

Commissie

86/C 284/09

Bericht van inschrijving voor de verkoop, overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3418/82, van oliehoudende zaden die in het bezit zijn van een interventiebureau (permanente verkoop)

14
NL


Top