EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1985:351:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 351, 31 december 1985


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7079

C 351
28e jaargang
31 december 1985
Volledig nummerUitgave in de Nederlandse taal

 

Mededelingen en bekendmakingen

  

Nummer

Inhoud

Bladzijde

 
  

Mededelingen

 
  

Raad

85/C 351/01

Lijst van de gewone leden en de plaatsvervangende leden van de Raad van Bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

1

85/C 351/02

Lijst van de gewone leden en de plaatsvervangende leden van het Comité van het Europees Sociaal Fonds

2

  

Hof van Justitie

85/C 351/03

Arrest van het Hof van 11 december 1985 in zaak 110/84 (verzoek van de Hoge Raad der Nederlanden om een prejudiciële beslissing): Gemeente Hillegom tegen C. Hillenius (Richtlijn 77/780/EEG - beroepsgeheim van functionarissen van de ter zake van toelating van en toezicht op kredietinstellingen bevoegde autoriteiten)

3

85/C 351/04

Arrest van het Hof (Tweede Kamer) van 12 december 1985 in zaak 208/84 (verzoek van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven om een prejudiciële beslissing): Vonk's Kaas Inkoop en Produktie Holland BV tegen Minister van Landbouw en Visserij en Produktschap voor Zuivel (Monetaire compenserende bedragen - afval van kaas)

3

 
  

II Voorbereidende besluiten

 
  

Commissie

85/C 351/05

Wijziging van het voorstel voor een eerste richtlijn van de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten

4

85/C 351/06

Wijziging van het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot instelling van een verbod op het gebruik van bepaalde stoffen met hormonale werking in de veeteelt

13

85/C 351/07

Voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de bescherming van dieren die voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt

16

85/C 351/08

Voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad tot vaststelling, in verband met de toetreding van Spanje, van de algemene voorschriften voor het stelsel van compenserende bedragen „toetreding" voor bepaalde verwerkte produkten in de sector granen

23

85/C 351/09

Tweede gewijzigde voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van banken en andere financiële instellingen

24

85/C 351/10

Voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad houdende opening, voor 1986, van een autonoom en uitzonderlijk tariefcontingent voor de invoer van vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit van de posten 02.01 AII a) en 02.01 A II b) van het gemeenschappelijk douanetarief

32

85/C 351/11

Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de kwaliteitsdoelstellingen voor water ten aanzien van chroom

33

85/C 351/12

Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de bij verwerving en bij overdracht van een belangrijke deelneming in het kapitaal van een ter beurze genoteerde vennootschap te publiceren gegevens

35

85/C 351/13

Wijziging van het voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad betreffende een communautaire steunregeling voor andere dan documentaire film- en televisiecoprodukties

37
NL


Top