Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1978:269:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 269, 13 november 1978


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7079

C 269
21e jaargang
13 november 1978
Volledig nummerUitgave in de Nederlandse taal

 

Mededelingen en bekendmakingen

  

Nummer

Inhoud

Bladzijde

 
  

Mededelingen

 

.......

 
  

II Voorbereidende besluiten

 
  

Economisch en Sociaal Comité

78/C 269/01

Advies inzake voorstellen

1

78/C 269/02

Advies inzake een voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad houdende een overgangsbepaling inzake de gemeenschappelijke financiering van steun bij de consumptie van boter, zoals bedoeld in Verordening (EEG) nr. 880/77

5

78/C 269/03

Advies inzake de voorstellen van de Commissie inzake de vaststelling van de prijzen voor bepaalde landbouwprodukten en sommige daarmee samenhangende maatregelen

6

78/C 269/04

Advies inzake een voorstel voor een besluit van de Raad waarbij aan de Commissie de bevoegdheid wordt verleend leningen aan te gaan ter bevordering van de investeringen in de Gemeenschap

9

78/C 269/05

Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van de richtlijn van de Raad van 20 december 1968 waarbij de Lid-Staten van de EEG zijn verplicht een minimum voorraadniveau te handhaven voor ruwe aardolie en/of aardolieprodukten

11

78/C 269/06

Advies inzake de mededeling van de Commissie aan de Raad betreffende een communautair actieplan inzake radioactieve afvalstoffen

12

78/C 269/07

Advies inzake de mededeling van de Commissie aan de Raad "De snelle kweekreactor als keuzemogelijkheid voor de Gemeenschap - motivering, stand der werkzaamheden, problemen en vooruitzichten"

15

78/C 269/08

Advies inzake de mededeling van de Commissie aan de Raad "Hoofdpunten van een communautair beleid inzake opwerking van bestraalde splijtstoffen"

18

78/C 269/09

Advies inzake een voorstel voor een richtlijn (EEG) van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing der wetgevingen in de Lid-Staten inzake gemeenschappelijke voorschriften voor gereedschapswerktuigen en soortgelijke machines voor de bewerking van metaal, hout, papier en andere materialen en draagbare motorslijpmachines

20

78/C 269/10

Advies inzake een voorstel voor een zevende richtlijn van de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting-gemeenschappelijke regeling welke geldt voor kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen, antiquiteiten en gebruikte goederen

21

78/C 269/11

Advies inzake een mededeling van de Commissie aan de Raad betreffende de verontreiniging van de zee door transport van koolwaterstoffen (Amoco-Cadiz)

31

78/C 269/12

Advies inzake een voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van een gecoördineerde actie van de Europese Economische Gemeenschap op het gebied van de analyse van organische microverontreinigingen in water

32

78/C 269/13

Advies inzake een voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van een gecoördineerde actie van de Europese Economische Gemeenschap op het gebied van het fysischchemische gedrag van luchtverontreinigingen

34

78/C 269/14

Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 73/173/EEG van de Raad van 4 juni 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van bepaalde gevaarlijke preparaten (oplosmiddelen)

35

78/C 269/15

Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de bestrijding van illegale migratie en illegale arbeid

38

78/C 269/16

Advies inzake voorstellen

40

78/C 269/17

Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake warmwatermeters

44

78/C 269/18

Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de algemene bouwvoorschriften en bepaalde beveiligingswijzen voor elektrisch materieel, bestemd voor gebruik in explosieve omgeving

45

78/C 269/19

Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad inzake toetreding tot de conventie van de organisatie der Verenigde Naties over een gedragscode voor lijnvaartconferenties

46

78/C 269/20

Advies inzake een programma der werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd in de veterinaire en zoötechnische sector en in die van de dierenbescherming; voor deze werkzaamheden benodigd personeel

48

78/C 269/21

Advies inzake een voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1192/69 betreffende de gemeenschappelijke regels voor de normalisatie van de rekeningstelsels van de spoorwegondernemingen

49

78/C 269/22

Advies inzake een voorstel voor een achtste richtlijn van de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen in de Lid-Staten inzake omzetbelasting - wijze van teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan niet in het binnenland gevestigde belastingplichtigen

51

78/C 269/23

Advies inzake een mededeling van de Commissie aan de Raad betreffende de sanering van de scheepsbouwsector in de Gemeenschap

53

78/C 269/24

Advies inzake een ontwerp van een beschikking van de Raad betreffende de activiteiten van bepaalde landen met staatshandel op het gebied van het lijnvrachtverkeer

56

78/C 269/25

Advies inzake deeltijdarbeid: de gevolgen van een dergelijk systeem van arbeidsorganisatie in de huidige werkgelegenheidssituatie

56
NL


Top