EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:252:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 252, 30 september 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 252

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

65e jaargang
30 september 2022


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2022/1670 van de Raad van 29 september 2022 tot wijziging van Verordening (EU) 2022/109 tot vaststelling, voor 2022, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor vissersvaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn

1

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1671 van de Commissie van 9 juni 2022 tot verlenging van de in artikel 89, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad vastgestelde overgangsperiode ( 1 )

4

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1672 van de Commissie van 23 september 2022 tot inschrijving van een naam in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (“Bardejovský Med/Med z Bardejova” (BOB))

7

 

*

Verordening (EU) 2022/1673 van de Commissie van 27 september 2022 tot vaststelling van een sluiting van de visserij op witte tonijn in de Atlantische Oceaan, ten noorden van 5° N.B., door vaartuigen die de vlag van Ierland voeren

8

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1674 van de Commissie van 28 september 2022 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 wat betreft de vaststelling van de representatieve prijzen voor de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede voor ovalbumine

11

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1675 van de Commissie van 29 september 2022 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de vanaf 1 oktober 2022 geldende representatieve prijzen, invoerrechten en aanvullende invoerrechten voor melasse

14

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1676 van de Commissie van 29 september 2022 tot wijziging van de bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 wat betreft de gegevens voor Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in de lijsten van derde landen waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee, levende producten van pluimvee en vers vlees van pluimvee en vederwild is toegestaan ( 1 )

17

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2022/1677 van de Raad van 26 september 2022 over het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Gezamenlijk Comité dat is opgericht bij de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China betreffende samenwerking op het gebied van geografische aanduidingen en de bescherming daarvan, wat betreft de vaststelling van het reglement van orde van het Gezamenlijk Comité

64

 

*

Besluit (EU) 2022/1678 van de Raad van 26 september 2022 tot benoeming van twee leden van het Comité van de Regio’s, voorgedragen door de Republiek Slovenië

70

 

*

Besluit (EU) 2022/1679 van de Raad van 26 september 2022 tot benoeming van een lid van het Comité van de Regio’s, voorgedragen door het Koninkrijk Denemarken

72

 

*

Besluit (EU) 2022/1680 van de Raad van 26 september 2022 tot benoeming van een lid van het Comité van de Regio’s, voorgedragen door het Koninkrijk Spanje

73

 

*

Besluit van het Politiek en Veiligheidscomité (GBVB) 2022/1681 van 27 september 2022 tot benoeming van de commandant van de door de EU geleide troepenmacht voor de militaire operatie van de Europese Unie in het Middellandse Zeegebied (EUNAVFOR MED IRINI) en tot intrekking van Besluit (GBVB) 2022/513 (EUNAVFOR MED IRINI/4/2022)

74

 

*

Besluit (GBVB) 2022/1682 van de Raad van 29 september 2022 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2020/1465 inzake een optreden van de Europese Unie ter ondersteuning van het verificatie- en inspectiemechanisme van de Verenigde Naties in Jemen

76

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1683 van de Commissie van 28 september 2022 betreffende de gelijkwaardigheid van het regelgevingskader voor centrale tegenpartijen in Colombia aan de vereisten van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

78

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1684 van de Commissie van 28 september 2022 betreffende de gelijkwaardigheid van het regelgevingskader voor centrale tegenpartijen in Taiwan aan Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft futuresclearinghuizen die onder toezicht staan van de Financial Supervisory Commission ( 1 )

82

 

 

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

*

Besluit nr. 1/2022 van de Stabilisatie- en associatieraad EU-Kosovo van 29 april 2022 tot wijziging van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en Kosovo, anderzijds, door de vervanging van protocol III betreffende het begrip “producten van oorsprong” [2022/1685]

87

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top