EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:043:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 043, 8 februari 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 43

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

64e jaargang
8 februari 2021


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/138 van de Raad van 5 februari 2021 tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1128

1

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/139 van de Commissie van 4 december 2020 tot wijziging van de bijlagen I en V bij Verordening (EU) 2019/125 van de Raad met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, om rekening te houden met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

5

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/140 van de Commissie van 1 februari 2021 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een naam die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen “Munster”/“Munster-Géromé” (BOB)

8

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/141 van de Commissie van 5 februari 2021 tot verlenging van een afwijking van Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de Raad, wat betreft het verbod om boven beschermde habitats te vissen, de minimumafstand van de kust en de minimumzeediepte voor de “gangui”-trawlers in bepaalde territoriale wateren van Frankrijk (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

10

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2021/142 van de Raad van 5 februari 2021 tot actualisering van de lijst van personen, groepen en entiteiten bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme, en tot intrekking van Besluit (GBVB) 2020/1132

14

 

*

Besluit (EU) 2021/143 van de Commissie van 5 februari 2021 tot wijziging van de bijlage bij de Monetaire Overeenkomst tussen de Europese Unie en Vaticaanstad

18

 

*

Besluit (EU) 2021/144 van de Commissie van 5 februari 2021 tot bijwerking van bijlage A bij de Monetaire Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Vorstendom Monaco

25

 

*

Besluit (EU) 2021/145 van de Commissie van 5 februari 2021 tot wijziging van de bijlage bij de Monetaire Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek San Marino

33

 

*

Besluit (EU) 2021/146 van de Commissie van 5 februari 2021 tot wijziging van de bijlage bij de Monetaire Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Vorstendom Andorra

47

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2021/48 van de Raad van 22 januari 2021 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 147/2003 betreffende een aantal beperkende maatregelen ten aanzien van Somalië ( PB L 23 van 25.1.2021 )

61

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top