EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:317:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 317, 9 december 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 317

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

62e jaargang
9 december 2019


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector ( 1 )

1

 

*

Verordening (EU) 2019/2089 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 inzake EU klimaattransitiebenchmarks en op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmarks en informatieverschaffing over duurzaamheid over benchmarks ( 1 )

17

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2090 van de Commissie van 19 juni 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot gevallen van vermoedelijke of vastgestelde niet-naleving van de Unieregels die van toepassing zijn op het gebruik van in diergeneesmiddelen of als toevoegingsmiddel voor diervoeding toegelaten stoffen of residuen ervan of van de Unieregels die van toepassing zijn op het gebruik van verboden of niet-toegelaten farmacologisch werkzame stoffen of residuen ervan ( 1 )

28

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2091 van de Commissie van 28 november 2019 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2197 met betrekking tot nauw gecorreleerde valuta’s in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

38

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2092 van de Commissie van 28 november 2019 tot instelling van een definitief compenserend recht op biodiesel van oorsprong uit Indonesië

42

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2093 van de Commissie van 29 november 2019 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 333/2007 wat betreft de analyse van vetzuuresters van 3-monochloorpropaan-1,2-diol (3-MCPD), vetzuuresters van glycidyl, perchloraat en acrylamide ( 1 )

96

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2094 van de Commissie van 29 november 2019 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de geldigheidsduur voor de werkzame stoffen benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl en pyraclostrobine ( 1 )

102

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2095 van de Commissie van 29 november 2019 tot verlaging van het in 2019 voor Polen beschikbare vangstquotum voor Atlantische zalm wegens overbevissing in 2018

105

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2019/2096 van het Politiek en Veiligheidscomité van 28 november 2019 tot benoeming van de commandant van de EU-missiestrijdkrachten voor de militaire missie van de Europese Unie om de Malinese strijdkrachten te helpen opleiden (EUTM Mali) en tot intrekking van Besluit (GBVB) 2019/948 (EUTM Mali/2/2019)

108

 

*

Besluit (EU) 2019/2097 van de Raad van 2 december 2019 tot benoeming van een lid en een plaatsvervanger van het Comité van de Regio’s, voorgedragen door Roemenië

110

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2098 van de Commissie van 28 november 2019 betreffende tijdelijke diergezondheidsvoorschriften voor zendingen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong die afkomstig zijn van en, nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd, terugkeren naar de Unie (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 8092)  ( 1 )

111

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 inzake veiligheid op het spoor ( PB L 138 van 26.5.2016 )

114

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top