EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:308:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 308, 4 december 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 308

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

61e jaargang
4 december 2018


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2018/1881 van de Commissie van 3 december 2018 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) met betrekking tot de bijlagen I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI en XII teneinde rekening te houden met nanovormen van stoffen ( 1 )

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1882 van de Commissie van 3 december 2018 betreffende de toepassing, op de categorieën in de lijst opgenomen ziekten, van bepaalde regels voor de preventie en bestrijding van ziekten en tot vaststelling van een lijst van soorten en groepen soorten die een aanzienlijk risico vormen in verband met de verspreiding van die ziekten ( 1 )

21

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1883 van de Commissie van 3 december 2018 houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 468/2010 tot vaststelling van de EU-lijst van vaartuigen die illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij bedrijven

30

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2018/1884 van de Raad van 3 december 2018 tot verlenging en wijziging van Besluit 2010/452/GBVB inzake de Waarnemingsmissie van de Europese Unie in Georgië, EUMM Georgia

41

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU, Euratom) 2018/1885 van de Commissie van 30 november 2018 tot wijziging van Beschikking 96/566/EG, Euratom waarbij Finland wordt gemachtigd geen rekening te houden met bepaalde categorieën handelingen en gebruik te maken van ramingen voor de berekening van de grondslag van de eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 7840)

43

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU, Euratom) 2018/1886 van de Commissie van 30 november 2018 tot wijziging van Beschikking 90/184/Euratom, EEG waarbij Denemarken wordt gemachtigd geen rekening te houden met bepaalde categorieën handelingen en gebruik te maken van ramingen voor de berekening van de grondslag van de eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 7854)

45

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU, Euratom) 2018/1887 van de Commissie 30 november 2018 tot wijziging van Beschikking 90/176/Euratom, EEG waarbij Frankrijk wordt gemachtigd geen rekening te houden met bepaalde categorieën handelingen en gebruik te maken van ramingen voor de berekening van de grondslag van de eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 7866)

47

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1888 van de Commissie van 3 december 2018 waarbij wordt bepaald dat een tijdelijke opschorting van het preferentiële douanerecht krachtens artikel 15 van Verordening (EU) nr. 19/2013 van het Europees Parlement en de Raad en krachtens artikel 15 van Verordening (EU) nr. 20/2013 van het Europees Parlement en de Raad niet passend is voor de invoer van bananen van oorsprong uit Guatemala en Peru

49

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top