EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:156:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 156, 20 juni 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 156

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

60e jaargang
20 juni 2017


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2017/1084 van de Commissie van 14 juni 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 651/2014 wat betreft steun voor haven- en luchthaveninfrastructuur, aanmeldingsdrempels voor steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed en voor steun voor sportinfrastructuur en multifunctionele recreatieve infrastructuur, en regelingen inzake regionale exploitatiesteun voor ultraperifere gebieden, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 702/2014 wat betreft de berekening van de in aanmerking komende kosten ( 1 )

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1085 van de Commissie van 19 juni 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 891/2009 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten in de sector suiker

19

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1086 van de Commissie van 19 juni 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 634/2007 wat betreft de karakterisering van selenomethionine, geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 ( 1 )

22

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2017/1087 van de Raad van 19 juni 2017 tot wijziging van Besluit 2014/386/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de illegale inlijving van de Krim en Sebastopol

24

 

*

Besluit (EU) 2017/1088 van de Commissie van 24 maart 2017 inzake staatssteun SA.35484 (2013/C) (ex SA.35484 (2012/NN)) betreffende bepaalde uit hoofde van de wet melk en vetten gefinancierde submaatregelen inzake onderzoek (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 1863)

25

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1089 van de Commissie van 16 juni 2017 tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 2006/766/EG wat betreft de opname van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Georgië en de Republiek Kiribati in de lijst van derde landen en gebieden waaruit bepaalde visserijproducten voor menselijke consumptie mogen worden ingevoerd (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 4049)  ( 1 )

34

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsbesluit 2011/850/EU van de Commissie van 12 december 2011 houdende uitvoeringsbepalingen van de Richtlijnen 2004/107/EG en 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de onderlinge uitwisseling van informatie en de verslaglegging over de luchtkwaliteit ( PB L 335 van 17.12.2011 )

36

 

*

Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/63 van de Commissie van 21 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de vooraf te betalen bijdragen aan afwikkelingsfinancieringsregelingen betreft ( PB L 11 van 17.1.2015 )

38

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top