EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:141:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 141, 1 juni 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 141

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

60e jaargang
1 juni 2017


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2017/928 van de Commissie van 29 mei 2017 tot vaststelling van een tijdelijk verbod op de visserij op zwarte koolvis in gebied VI; Uniewateren en internationale wateren van Vb, XII en XIV door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/929 van de Commissie van 31 mei 2017 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de Raad wat betreft de minimumafstand van de kust en de minimumzeediepte voor bootzegens waarmee in de territoriale wateren van Griekenland wordt gevist

3

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/930 van de Commissie van 31 mei 2017 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van een micro-organisme van stam DSM 11798 uit de familie Coriobacteriaceae als toevoegingsmiddel voor alle vogelsoorten en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1016/2013 ( 1 )

6

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/931 van de Commissie van 31 mei 2017 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de hoeveelheden waarop de invoercertificaataanvragen betrekking hebben die van 19 mei 2017 tot en met 26 mei 2017 zijn ingediend in het kader van bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2081 geopende tariefcontingenten voor bepaalde granen van oorsprong uit Oekraïne

10

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2017/932 van de Raad van 23 mei 2017 tot wijziging van Besluit 1999/70/EG betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken, met betrekking tot de externe accountants van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

12

 

*

Besluit (EU) 2017/933 van de Europese Centrale Bank van 16 november 2016 betreffende een algemeen kader voor de delegatie van besluitvormingsbevoegdheden voor met toezichttaken verband houdende rechtsinstrumenten (ECB/2016/40)

14

 

*

Besluit (EU) 2017/934 van de Europese Centrale Bank van 16 november 2016 betreffende de delegatie van besluiten inzake de significantie van onder toezicht staande entiteiten (ECB/2016/41)

18

 

*

Besluit (EU) 2017/935 van de Europese Centrale Bank van 16 november 2016 betreffende de delegatie van de bevoegdheid tot vaststelling van deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten en de beoordeling van deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten (ECB/2016/42)

21

 

*

Besluit (EU) 2017/936 van de Europese Centrale Bank van 23 mei 2017 houdende de benoeming van hoofden van arbeidseenheden voor de vaststelling van deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten (ECB/2017/16)

26

 

*

Besluit (EU) 2017/937 van de Europese Centrale Bank van 23 mei 2017 tot benoeming van hoofden van arbeidseenheden voor de vaststelling van gedelegeerde besluiten inzake de significantie van onder toezicht staande entiteiten (ECB/2017/17)

28

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top