EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:363:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 363, 18 december 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 363

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

57e jaargang
18 december 2014


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 1340/2014 van de Raad van 15 december 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1388/2013 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

1

 

*

Verordening (EU) nr. 1341/2014 van de Raad van 15 december 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetariefvoor bepaalde landbouw- en industrieproducten

10

 

*

Verordening (EU) nr. 1342/2014 van de Commissie van 17 december 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen met betrekking tot de bijlagen IV en V ( 1 )

67

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1343/2014 van de Commissie van 17 december 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 951/2007 tot vaststelling van de uitvoeringsvoorschriften voor de programma's voor grensoverschrijdende samenwerking die worden gefinancierd in het kader van Verordening (EG) nr. 1638/2006 van het Europees Parlement en de Raad

75

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1344/2014 van de Commissie van 17 december 2014 tot verhoging van de voor 2014/2015 geldende vangstquota voor ansjovis in de Golf van Biskaje met de hoeveelheden die in het visseizoen 2013/2014 op verzoek van Frankrijk en Spanje zijn overgedragen op grond van artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 847/96 van de Raad

78

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1345/2014 van de Commissie van 17 december 2014 inzake de vaststelling van de overtollige hoeveelheid suiker, isoglucose en fructose voor Kroatië

80

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1346/2014 van de Commissie van 17 december 2014 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van sulfanilzuur uit de Volksrepubliek China en tot intrekking van het definitief antidumpingrecht op de invoer van sulfanilzuur uit India naar aanleiding van een nieuw onderzoek bij het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad

82

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1347/2014 van de Commissie van 17 december 2014 tot beëindiging van het definitief compenserend recht op sulfanilzuur uit India naar aanleiding van een nieuw onderzoek bij het vervallen van maatregelen op grond van artikel 18 van Verordening (EG) nr. 597/2009 van de Raad

101

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1348/2014 van de Commissie van 17 december 2014 inzake de informatieverstrekking overeenkomstig artikel 8, leden 2 en 6, van Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie ( 1 )

121

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1349/2014 van de Commissie van 17 december 2014 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

143

 

 

BESLUITEN

 

 

2014/919/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/463/EU inzake de goedkeuring van het macro-economisch aanpassingsprogramma voor Cyprus

145

 

*

Besluit 2014/920/GBVB van de Raad van 15 december 2014 tot benoeming van de voorzitter van het Militair Comité van de Europese Unie

149

 

 

2014/921/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Raad van 16 december 2014 waarbij Kroatië wordt gemachtigd een belastingvrijstelling te verlenen voor gasolie voor de aandrijving van machines die worden gebruikt bij humanitair mijnenruimen, in overeenstemming met artikel 19 van Richtlijn 2003/96/EG

150

 

*

Besluit 2014/922/GBVB van de Raad van 17 december 2014 tot wijziging en verlenging van Besluit 2010/279/GBVB over de politiemissie van de Europese Unie in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

152

 

 

2014/923/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 12 december 2014 tot oprichting van het Gemeenschappelijk Instituut voor interferometrie met zeer lange basislijn als een consortium voor een Europese onderzoeksinfrastructuur (JIV-ERIC)

156

 

 

2014/924/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 16 december 2014 houdende afwijking van bepaalde bepalingen van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad ten aanzien van hout en bast van es (Fraxinus L.) van oorsprong uit Canada en de Verenigde Staten van Amerika (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 9469)

170

 

 

2014/925/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 16 december 2014 tot goedkeuring van bepaalde gewijzigde programma's voor de uitroeiing, bestrijding en bewaking van dierziekten en zoönosen voor het jaar 2014 en tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/722/EU wat betreft de financiële bijdrage van de Unie voor bepaalde programma's die bij dat besluit zijn goedgekeurd (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 9650)

173

 

 

2014/926/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 17 december 2014 waarbij wordt bepaald dat de tijdelijke opschorting van het preferentiële douanerecht dat is vastgesteld in het kader van het stabilisatiemechanisme voor bananen in de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, niet passend is voor de invoer van bananen van oorsprong uit Peru voor het jaar 2014

181

 

 

2014/927/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 17 december 2014 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/770/EU teneinde het „Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid en voeding” om te vormen tot het „Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding”

183

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1078/2014 van de Commissie van 7 augustus 2014 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen ( PB L 297 van 15.10.2014 )

185

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top