EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:190:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 190, 28 juni 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 190

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

57e jaargang
28 juni 2014


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Kennisgeving van de inwerkingtreding van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie

1

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 713/2014 van de Raad van 24 juni 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1388/2013 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

2

 

*

Verordening (EU) nr. 714/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 tot vaststelling van een verbod op de visserij op blauwvintonijn in de Atlantische Oceaan, ten oosten van 45° WL, en de Middellandse Zee door vaartuigen die de vlag van Griekenland voeren

6

 

*

Verordening (EU) nr. 715/2014 van de Commissie van 26 juni 2014 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1166/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende enquêtes naar de structuur van de landbouwbedrijven en de enquête naar de productiemethoden in de landbouw met betrekking tot de lijst van kenmerken die worden verzameld bij de landbouwstructuurenquêtes van 2016 ( 1 )

8

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 716/2014 van de Commissie van 27 juni 2014 betreffende de vaststelling van het gemeenschappelijk proefproject ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van het Europese masterplan voor luchtverkeersbeheer ( 1 )

19

 

*

Verordening (EU) nr. 717/2014 van de Commissie van 27 juni 2014 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de visserij- en aquacultuursector

45

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 718/2014 van de Commissie van 27 juni 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 669/2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong ( 1 )

55

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 719/2014 van de Commissie van 27 juni 2014 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

63

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 720/2014 van de Commissie van 27 juni 2014 betreffende de toekenning van rechten tot invoer voor de aanvragen die voor de periode van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 zijn ingediend in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 431/2008 geopende tariefcontingent voor bevroren rundvlees

65

 

 

BESLUITEN

 

 

2014/404/EU

 

*

Besluit van de Raad van 20 juni 2014 tot intrekking van Besluit 2010/282/EU betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Oostenrijk

66

 

 

2014/405/EU

 

*

Besluit van de Raad van 20 juni 2014 tot intrekking van Besluit 2010/284/EU betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in de Tsjechische Republiek

69

 

 

2014/406/EU

 

*

Besluit van de Raad van 20 juni 2014 tot intrekking van Besluit 2010/407/EU betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Denemarken

71

 

 

2014/407/EU

 

*

Besluit van de Raad van 20 juni 2014 tot intrekking van Besluit 2010/287/EU betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Nederland

73

 

 

2014/408/EU

 

*

Besluit van de Raad van 20 juni 2014 tot intrekking van Besluit 2010/290/EU betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Slowakije

76

 

 

2014/409/EU

 

*

Besluit van de Raad van 23 juni 2014 over het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Gemengd Comité van de EER inzake een wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden

78

 

 

2014/410/EU

 

*

Besluit van de Raad van 24 juni 2014 betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in België

80

 

 

2014/411/EU

 

*

Besluit van de Raad van 24 juni 2014 houdende benoeming van een Belgisch lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité

82

 

 

2014/412/EU

 

*

Besluit van de Raad van 24 juni 2014 houdende benoeming van een Duits lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité

83

 

 

2014/413/EU

 

*

Besluit van de Raad van 24 juni 2014 houdende benoeming van een Oostenrijks lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité

84

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top