EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:175:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 175, 14 juni 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 175

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

57e jaargang
14 juni 2014


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 632/2014 van de Commissie van 13 mei 2014 tot goedkeuring van de werkzame stof flubendiamide overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie ( 1 )

1

 

*

Verordening (EU) nr. 633/2014 van de Commissie van 13 juni 2014 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad en van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de specifieke voorschriften voor het hanteren van grof vrij wild en voor de postmortemkeuring van vrij wild ( 1 )

6

 

*

Verordening (EU) nr. 634/2014 van de Commissie van 13 juni 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de invoeging van Interpretatie 21 van het International Financial Reporting Interpretations Committee ( 1 )

9

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 635/2014 van de Commissie van 13 juni 2014 tot opening van een tariefcontingent voor de invoer van industriële suiker tot het einde van het verkoopseizoen 2016/2017

14

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 636/2014 van de Commissie van 13 juni 2014 betreffende een modelcertificaat voor de handel in niet-onthuid grof vrij wild ( 1 )

16

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 637/2014 van de Commissie van 13 juni 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1979/2006 wat betreft het invoertariefcontingent voor conserven van paddenstoelen van oorsprong uit China

20

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 638/2014 van de Commissie van 13 juni 2014 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

22

 

 

BESLUITEN

 

 

2014/351/EU

 

*

Besluit van de Raad van 13 mei 2014 betreffende de sluiting van het tussen de Europese Unie en de Republiek Madagaskar overeengekomen Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst in de visserijsector tussen beide partijen

24

 

 

2014/352/EU

 

*

Besluit van de Raad van 21 mei 2014 tot aanwijzing van de Culturele Hoofdstad van Europa 2018 in Nederland

26

 

 

2014/353/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Raad van 21 mei 2014 betreffende de praktische en procedurele regelingen inzake de benoeming door de Raad van drie deskundigen van de jury voor de selectie- en monitoringprocedures voor de actie „Culturele Hoofdsteden van Europa” voor de periode 2020-2033

27

 

 

2014/354/Euratom

 

*

Besluit van de Raad van 12 juni 2014 houdende benoeming van een lid van het Wetenschappelijk en Technisch Comité

31

 

 

2014/355/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 12 juni 2014 tot wijziging van Besluit 2011/163/EU tot goedkeuring van de door derde landen ingediende plannen overeenkomstig artikel 29 van Richtlijn 96/23/EG van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 3772) ( 1 )

32

 

 

2014/356/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 12 juni 2014 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2012/138/EU wat betreft de voorwaarden voor het binnenbrengen en het vervoer van nader omschreven planten binnen de Unie om het binnenbrengen en de verspreiding van Anoplophora chinensis (Forster) te voorkomen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 3798)

38

 

 

2014/357/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 13 juni 2014 betreffende de overeenstemming van de Europese normenreeksen EN 957 (delen 2 en 4 tot en met 10) en EN ISO 20957 (deel 1) voor vast opgestelde trainingsapparatuur en van tien Europese normen voor turntoestellen met het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad, en betreffende de bekendmaking van de referenties van die normen in het Publicatieblad van de Europese Unie  ( 1 )

40

 

 

2014/358/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 13 juni 2014 betreffende de overeenstemming van de Europese norm EN 16281:2013 voor door de consument gemonteerde kinderveilige vergrendelingen voor ramen en balkondeuren met het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en betreffende de bekendmaking van de referentie van die norm in het Publicatieblad van de Europese Unie  ( 1 )

43

 

 

2014/359/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 13 juni 2014 betreffende de overeenstemming van de Europese normen EN 15649-1:2009+A2:2013 en EN 15649-6:2009+A1:2013 voor drijvende vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water met het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en betreffende de bekendmaking van de referenties van die normen in het Publicatieblad van de Europese Unie  ( 1 )

45

 

 

2014/360/EU

 

*

Besluit van de Europese Centrale Bank van 14 april 2014 betreffende de oprichting van een administratieve raad voor toetsing en zijn werkwijze (ECB/2014/16)

47

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 1273/2013 van de Commissie van6 december 2013 tot wijziging vanVerordening (EU) nr. 454/2011 betreffende de technische specificatieinzake interoperabiliteit van het subsysteem telematicatoepassingen tendienste van passagiers van het trans-Europees spoorwegsysteem ( PB L 328 van 7.12.2013 )

54

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top