EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:352:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 352, 24 december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2013.352.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 352

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

56e jaargang
24 december 2013


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (1)

1

 

*

Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector

9

 

*

Verordening (EU) nr. 1409/2013 van de Europese Centrale Bank van 28 november 2013 betreffende betalingsstatistieken (ECB/2013/43)

18

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1410/2013 van de Commissie van 23 december 2013 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

45

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1411/2013 van de Commissie van 23 december 2013 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 1 januari 2014

47

 

 

BESLUITEN

 

 

2013/797/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Raad van 16 december 2013 houdende uitvoering van Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen

50

 

*

Besluit 2013/798/GBVB van de Raad van 23 december 2013 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek

51

 

 

2013/799/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 17 december 2013 betreffende de kennisgeving door het Koninkrijk Spanje van een nationaal plan voor de overgangsfase als bedoeld in artikel 32 van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 9089)

53

 

 

2013/800/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 18 december 2013 betreffende een financiële bijdrage van de Unie voor 2013 ter dekking van de door Duitsland, Frankrijk, Nederland, Portugal en Spanje gedane uitgaven ter bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 8999)

58

 

 

2013/801/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 23 december 2013 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken en tot intrekking van Besluit 2007/60/EG, als gewijzigd bij Besluit 2008/593/EG

65

 

 

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

 

2013/802/EU

 

*

Besluit nr. 1/2013 van de Samenwerkingsraad EU-Irak van 8 oktober 2013 tot vaststelling van zijn reglement van orde en dat van het Samenwerkingscomité

68

 

 

2013/803/EU

 

*

Besluit nr. 2/2013 van de Samenwerkingsraad EU-Irak van 8 oktober 2013 inzake de oprichting van drie gespecialiseerde subcomités en de vaststelling van hun taken

74

 

*

Aanbeveling nr. 1/2013 van de associatieraad EU-Marokko van 16 december 2013 betreffende de uitvoering van het actieplan EU-Marokko in het kader van het ENB, waarbij uitvoering wordt gegeven aan de geavanceerde status (2013-2017)

78

 

 

2013/804/EU

 

*

Besluit nr. 1/2013 van het Comité Vervoer over land Gemeenschap/Zwitserland van 6 december 2013 tot wijziging van bijlage 1 van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake het goederen- en personenvervoer per spoor en over de weg

79

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1256/2008 van de Raad van 16 december 2008 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde gelaste buizen en pijpen van ijzer of van niet-gelegeerd staal van oorsprong uit Belarus, de Volksrepubliek China en Rusland, naar aanleiding van een procedure krachtens artikel 5 van Verordening (EG) nr. 384/96, van oorsprong uit Thailand, naar aanleiding van een nieuw onderzoek bij het vervallen van de maatregelen krachtens artikel 11, lid 2, van die verordening, van oorsprong uit Oekraïne, naar aanleiding van een nieuw onderzoek bij het vervallen van de maatregelen krachtens artikel 11, lid 2, en een tussentijds nieuw onderzoek krachtens artikel 11, lid 3, van die verordening, en tot beëindiging van de procedures betreffende hetzelfde product van oorsprong uit Bosnië-Herzegovina en Turkije (PB L 343 van 19.12.2008, blz. 1)

88

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top