EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:352:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 352, 21 december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2012.352.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 352

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

55e jaargang
21 december 2012


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1241/2012 van de Raad van 11 december 2012 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1138/2011 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en definitieve inning van het voorlopige recht op bepaalde vetalcoholen en mengsels daarvan, van oorsprong uit India, Indonesië en Maleisië

1

 

*

Verordening (EU) nr. 1242/2012 van de Raad van 18 december 2012 tot vaststelling, voor het visseizoen 2013, van de oriëntatieprijzen en de uniale productieprijzen voor bepaalde visserijproducten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 104/2000

6

 

*

Verordening (EU) nr. 1243/2012 van de Raad van 19 december 2012 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1342/2008 tot vaststelling van een langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden

10

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1244/2012 van de Raad van 20 december 2012 tot uitvoering van artikel 11, lid 1, van Verordening (EU) nr. 753/2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan

13

 

*

Verordening (EU) nr. 1245/2012 van de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 359/2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran

15

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1246/2012 van de Commissie van 19 december 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 616/2007 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor vlees van pluimvee van oorsprong uit Brazilië, Thailand en andere derde landen en houdende afwijking van die verordening voor 2012-2013

16

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1247/2012 van de Commissie van 19 december 2012 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de formattering en de frequentie van de transactierapportage aan transactieregisters overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (1)

20

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1248/2012 van de Commissie van 19 december 2012 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot het formaat van registratieaanvragen van transactieregisters overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (1)

30

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1249/2012 van de Commissie van 19 december 2012 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot het formaat van overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters door centrale tegenpartijen bij te houden vastleggingen (1)

32

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1250/2012 van de Commissie van 20 december 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme

40

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1251/2012 van de Commissie van 20 december 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1183/2005 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen die handelen in strijd met het wapenembargo tegen de Democratische Republiek Congo

42

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1252/2012 van de Commissie van 20 december 2012 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

44

 

 

BESLUITEN

 

 

2012/808/GBVB

 

*

Besluit van het Politiek en Veiligheidscomité Atalanta/4/2012 van 18 december 2012 tot benoeming van een operationeel commandant van de EU voor de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, het voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust (Atalanta)

46

 

*

Uitvoeringsbesluit 2012/809/GBVB van de Raad van 20 december 2012 tot uitvoering van Besluit 2011/486/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan

47

 

*

Besluit 2012/810/GBVB van de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Besluit 2011/235/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Iran

49

 

*

Besluit 2012/811/GBVB van de Raad van 20 december 2012 houdende wijziging van Besluit 2010/788/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Republiek Congo

50

 

*

Besluit 2012/812/GBVB van de Raad van 20 december 2012 houdende wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2003/495/GBVB inzake Irak

54

 

 

2012/813/EU, Euratom

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 19 december 2012 tot wijziging van Beschikking 90/178/Euratom, EEG waarbij Luxemburg wordt gemachtigd geen rekening te houden met bepaalde categorieën handelingen en gebruik te maken van ramingen voor de berekening van de grondslag van de eigen middelen uit de btw (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 9533)

55

 

 

2012/814/EU, Euratom

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 19 december 2012 tot wijziging van Beschikking 90/184/Euratom, EEG waarbij Denemarken wordt gemachtigd geen rekening te houden met bepaalde categorieën handelingen en gebruik te maken van ramingen voor de berekening van de grondslag van de eigen middelen uit de btw (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 9538)

56

 

 

2012/815/EU, Euratom

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 19 december 2012 tot wijziging van Beschikking 96/564/Euratom, EG waarbij Oostenrijk wordt gemachtigd geen rekening te houden met bepaalde categorieën handelingen en gebruik te maken van ramingen voor de berekening van de grondslag van de eigen middelen uit de btw (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 9539)

57

 

 

2012/816/EU, Euratom

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 19 december 2012 tot wijziging van Beschikking 96/565/Euratom, EG waarbij Zweden wordt gemachtigd geen rekening te houden met bepaalde categorieën handelingen en gebruik te maken van ramingen voor de berekening van de grondslag van de eigen middelen uit de btw (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 9547)

59

 

 

2012/817/EU, Euratom

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 19 december 2012 tot wijziging van Beschikking 90/185/Euratom, EEG waarbij Griekenland werd gemachtigd om gebruik te maken van ramingen voor de berekening van de grondslag van de eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 9549)

60

 

 

2012/818/EU, Euratom

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 19 december 2012 waarbij Denemarken wordt gemachtigd om gebruik te maken van ramingen voor de berekening van de grondslag van de eigen middelen uit de btw (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 9551)

61

 

 

2012/819/EU, Euratom

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 19 december 2012 tot intrekking van Beschikking 90/182/Euratom, EEG waarbij het Verenigd Koninkrijk wordt gemachtigd geen rekening te houden met bepaalde categorieën handelingen en gebruik te maken van ramingen voor de berekening van de grondslag van de eigen middelen uit de btw (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 9556)

62

 

 

2012/820/EU, Euratom

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 19 december 2012 tot wijziging van Beschikking 90/180/Euratom, EEG waarbij Nederland wordt gemachtigd geen rekening te houden met bepaalde categorieën handelingen en gebruik te maken van ramingen voor de berekening van de grondslag van de eigen middelen uit de btw (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 9567)

63

 

 

2012/821/EU, Euratom

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 19 december 2012 tot wijziging van Beschikking 90/177/Euratom, EEG waarbij België wordt gemachtigd geen rekening te houden met bepaalde categorieën handelingen en gebruik te maken van ramingen voor de berekening van de grondslag van de eigen middelen uit de btw (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 9568)

64

 

 

2012/822/EU, Euratom

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 19 december 2012 tot wijziging van Beschikking 90/179/Euratom, EEG waarbij de Bondsrepubliek Duitsland wordt gemachtigd om voor de berekening van de btw-grondslag van de eigen middelen statistische gegevens over eerdere jaren dan het voorlaatste of ramingen te gebruiken en geen rekening te houden met bepaalde categorieën handelingen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 9569)

65

 

 

2012/823/EU, Euratom

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 19 december 2012 tot wijziging van Beschikking 90/183/Euratom, EEG waarbij Ierland wordt gemachtigd geen rekening te houden met bepaalde categorieën handelingen en gebruik te maken van ramingen voor de berekening van de grondslag van de eigen middelen uit de btw (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 9570)

67

 

 

2012/824/EU, Euratom

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 19 december 2012 tot wijziging van Beschikking 90/176/Euratom, EEG waarbij Frankrijk wordt gemachtigd geen rekening te houden met bepaalde categorieën handelingen en gebruik te maken van ramingen voor de berekening van de grondslag van de eigen middelen uit de btw (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 9572)

68

 

 

2012/825/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 20 december 2012 tot beëindiging van de antisubsidieprocedure betreffende de invoer van bio-ethanol van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika en tot beëindiging van de bij Verordening (EU) nr. 771/2012 ingestelde registratie van die invoer

70

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top