EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:114:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 114, 26 april 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2012.114.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 114

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

55e jaargang
26 april 2012


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 359/2012 van de Commissie van 25 april 2012 tot goedkeuring van de werkzame stof metam overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (1)

1

 

*

Verordening (EU) nr. 360/2012 van de Commissie van 25 april 2012 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun verleend aan diensten van algemeen economisch belang verrichtende ondernemingen (1)

8

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 361/2012 van de Commissie van 25 april 2012 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

14

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 362/2012 van de Commissie van 25 april 2012 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op aanvragen om certificaten voor de uitvoer van bepaalde zuivelproducten naar de Dominicaanse Republiek in het kader van het in Verordening (EG) nr. 1187/2009 bedoelde contingent

16

 

 

BESLUITEN

 

 

2012/214/EU

 

*

Besluit van de Raad van 24 april 2012 houdende benoeming van een Duits plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio’s

17

 

 

2012/215/EU

 

*

Besluit van de Raad van 24 april 2012 houdende benoeming van een Luxemburgs lid van het Comité van de Regio’s

18

 

 

2012/216/EU

 

*

Besluit van de Raad van 24 april 2012 houdende benoeming van een Fins lid en een Finse plaatsvervanger in het Comité van de Regio’s

19

 

 

2012/217/EU

 

*

Besluit van de Raad van 24 april 2012 houdende benoeming van zeven Franse leden en elf Franse plaatsvervangers van het Comité van de Regio’s

20

 

 

2012/218/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 24 april 2012 waarbij de productie van en groothandel in elektriciteit uit conventionele bronnen in Duitsland worden vrijgesteld van de toepassing van Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 2426)  (1)

21

 

 

2012/219/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 24 april 2012 waarbij Servië vrij van Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman en Kotthoff) Davis et al. wordt verklaard (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 2524)

28

 

 

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

 

2012/220/EU

 

*

Besluit nr. 1/2012 van de Gemengde Commissie EU-EVA voor een gemeenschappelijke regeling voor het douanevervoer van 19 januari 2012 betreffende een uitnodiging aan Kroatië om partij te worden bij de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling voor het douanevervoer van 20 mei 1987

29

 

 

2012/221/EU

 

*

Besluit nr. 1/2012 van de Gemengde Commissie EU-EVA voor de vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer van 19 januari 2012 betreffende de uitnodiging aan Kroatië om partij te worden bij de Overeenkomst inzake de vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer van 20 mei 1987

31

 

 

2012/222/EU

 

*

Besluit nr. 2/2012 van de Gemengde Commissie EU-EVA voor een gemeenschappelijke regeling voor het douanevervoer van 19 januari 2012 betreffende een uitnodiging aan Turkije om partij te worden bij de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling voor het douanevervoer van 20 mei 1987

33

 

 

2012/223/EU

 

*

Besluit nr. 2/2012 van de Gemengde Commissie EU-EVA voor de vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer van 19 januari 2012 betreffende een uitnodiging aan Turkije om partij te worden bij de Overeenkomst inzake de vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer van 20 mei 1987

35

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top