EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:336:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 336, 20 december 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2011.336.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 336

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

54e jaargang
20 december 2011


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

 

2011/853/EU

 

*

Besluit van de Raad van 29 november 2011 betreffende de ondertekening, namens de Unie, van het Europees Verdrag betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang

1

Europees Verdrag betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang

2

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1331/2011 van de Raad van 14 december 2011 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op bepaalde naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal, van oorsprong uit de Volksrepubliek China

6

 

*

Verordening (EU) nr. 1332/2011 van de Commissie van 16 december 2011 tot vaststelling van gemeenschappelijke eisen voor het gebruik van het luchtruim en exploitatieprocedures voor het vermijden van botsingen in de lucht (1)

20

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1333/2011 van de Commissie van 19 december 2011 tot vaststelling van handelsnormen voor bananen, voorschriften inzake de controle op de naleving van die handelsnormen en voorschriften betreffende de mededelingen in de sector bananen

23

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1334/2011 van de Commissie van 19 december 2011 houdende bekendmaking, voor 2012, van de bij Verordening (EEG) nr. 3846/87 vastgestelde landbouwproductennomenclatuur voor de uitvoerrestituties

35

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1335/2011 van de Commissie van 19 december 2011 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

72

 

 

BESLUITEN

 

 

2011/854/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 15 december 2011 tot verlenging van de afwijkingsperiode waarin Roemenië op grond van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overbrenging van afvalstoffen bezwaar mag indienen tegen de overbrenging van bepaalde voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen naar Roemenië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 9191)  (1)

74

 

 

2011/855/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 15 december 2011 betreffende een financiële bijdrage van de Unie in de kosten van bepaalde maatregelen tot uitroeiing van mond-en-klauwzeer bij wilde dieren in Zuidoost-Bulgarije in 2011-2012 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 9225)

75

 

 

AANBEVELINGEN

 

 

2011/856/EU

 

*

Aanbeveling van de Commissie van 15 december 2011 betreffende voorkoming voor dubbele belasting van nalatenschappen

81

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsbesluit 2011/851/EU van de Commissie van 12 december 2011 tot vaststelling van een aanvullende financiële bijdrage van de Unie voor 2006 en 2007 tot dekking van de door Portugal gedane uitgaven ter bestrijding van Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (het dennenaaltje) (PB L 335 van 17.12.2011)

85

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97 (PB L 3 van 5.1.2005)

86

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top