EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:335:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 335, 18 december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2010.335.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 335

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

53e jaargang
18 december 2010


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

 

2010/783/EU

 

*

Besluit van de Raad van 29 november 2010 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Unie van de Comoren

1

Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Unie van de Comoren

3

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 1212/2010 van de Raad van 29 november 2010 betreffende de verdeling van de vangstmogelijkheden in het kader van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Unie van de Comoren

19

 

*

Verordening (EU) nr. 1213/2010 van de Commissie van 16 december 2010 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor de onderlinge koppeling van nationale elektronische registers van wegvervoerondernemingen ( 1 )

21

 

*

Verordening (EU) nr. 1214/2010 van de Commissie van 17 december 2010 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Carota Novella di Ispica (BGA))

30

 

*

Verordening (EU) nr. 1215/2010 van de Commissie van 17 december 2010 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Montoro-Adamuz (BOB))

32

 

*

Verordening (EU) nr. 1216/2010 van de Commissie van 17 december 2010 houdende goedkeuring van niet-minimale wijzigingen van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Welsh Lamb (BGA))

34

 

*

Verordening (EU) nr. 1217/2010 van de Commissie van 14 december 2010 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde groepen onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten ( 1 )

36

 

*

Verordening (EU) nr. 1218/2010 van de Commissie van 14 december 2010 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde groepen specialisatieovereenkomsten ( 1 )

43

 

 

Verordening (EU) nr. 1219/2010 van de Commissie van 17 december 2010 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

48

 

 

Verordening (EU) nr. 1220/2010 van de Commissie van 17 december 2010 inzake de verkoopprijzen voor granen in reactie op de 3e bijzondere inschrijving in het kader van de bij Verordening (EU) nr. 1017/2010 geopende openbare inschrijving

50

 

 

Verordening (EU) nr. 1221/2010 van de Commissie van 17 december 2010 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van december 2010 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 533/2007 geopende tariefcontingenten zijn ingediend voor vlees van pluimvee

52

 

 

Verordening (EU) nr. 1222/2010 van de Commissie van 17 december 2010 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van december 2010 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 539/2007 geopende tariefcontingenten zijn ingediend voor bepaalde producten in de sector eieren en ovoalbumine

54

 

 

Verordening (EU) nr. 1223/2010 van de Commissie van 17 december 2010 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van december 2010 in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 1384/2007 geopende tariefcontingent zijn ingediend voor vlees van pluimvee van oorsprong uit Israël

56

 

 

Verordening (EU) nr. 1224/2010 van de Commissie van 17 december 2010 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van december 2010 in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 1385/2007 geopende tariefcontingent zijn ingediend voor vlees van pluimvee

58

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit 2010/784/GBVB van de Raad van 17 december 2010 betreffende de politiemissie van de Europese Unie voor de Palestijnse Gebieden (EUPOL COPPS)

60

 

 

2010/785/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 17 december 2010 houdende de principiële erkenning dat het dossier dat is ingediend voor grondig onderzoek met het oog op de eventuele opneming van pyriofenon in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad, volledig is (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 9076)  ( 1 )

64

 

 

2010/786/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 17 december 2010 waarbij aan België, Duitsland, Estland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Hongarije, Malta, Polen, Portugal, Finland en het Verenigd Koninkrijk afwijkingen worden toegestaan ten aanzien van de toepassing van Verordening (EG) nr. 452/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie en ontwikkeling van statistieken over onderwijs en een leven lang leren (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 9126)

66

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top