EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:312:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 312, 27 november 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2010.312.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 312

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

53e jaargang
27 november 2010


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 1097/2010 van de Commissie van 26 november 2010 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 177/2008 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor ondernemingsregisters voor statistische doeleinden, wat de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens tussen de Commissie (Eurostat) en de centrale banken betreft (1)

1

 

*

Verordening (EU) nr. 1098/2010 van de Commissie van 26 november 2010 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen (BGA))

7

 

*

Verordening (EU) nr. 1099/2010 van de Commissie van 26 november 2010 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong (1)

9

 

*

Verordening (EU) nr. 1100/2010 van de Commissie van 26 november 2010 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 891/2009, ten aanzien van de invoerrechten voor suiker CXL-concessies met de volgnummers 09.4317, 09.4318, 09.4319 en 09.4320, in het verkoopseizoen 2010/2011

14

 

 

Verordening (EU) nr. 1101/2010 van de Commissie van 26 november 2010 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

16

 

 

Verordening (EU) nr. 1102/2010 van de Commissie van 26 november 2010 inzake de verkoopprijzen voor granen in reactie op de 1e bijzondere inschrijving in het kader van de bij Verordening (EU) nr. 1017/2010 geopende openbare inschrijving

18

 

 

BESLUITEN

 

 

2010/719/EU, Euratom

 

*

Besluit van de Commissie van 26 november 2010 tot afwijzing van de door Oostenrijk voorgestelde oplossing overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1553/89 van de Raad met betrekking tot de berekening van het onderdeel „particulier gebruik” van een compensatie voor de grondslag van de btw-middelen die voortvloeit uit de beperking van het recht op btw-aftrek overeenkomstig artikel 176 van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 8206)

20

 

 

2010/720/EU, Euratom

 

*

Besluit van de Commissie van 26 november 2010 waarbij Portugal wordt gemachtigd om voor de berekening van de btw-grondslag van de eigen middelen gegevens over eerdere jaren dan het voorlaatste te gebruiken (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 8209)

22

 

 

2010/721/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 26 november 2010 inzake de goedkeuring van de rekeningen van bepaalde betaalorganen in Frankrijk betreffende de door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) gefinancierde uitgaven over het begrotingsjaar 2008 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 8220)

23

 

 

2010/722/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 26 november 2010 inzake de goedkeuring van de rekeningen van bepaalde betaalorganen in Duitsland en Spanje betreffende de door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) gefinancierde uitgaven over het begrotingsjaar 2009 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 8223)

25

 

 

2010/723/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 26 november 2010 tot verlenging van de geldigheidsduur van Beschikking 2005/359/EG houdende afwijking van bepaalde bepalingen van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad ten aanzien van stammen van eikenhout (Quercus L.) met bast, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 8229)

30

 

 

2010/724/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 26 november 2010 betreffende het standpunt van de Europese Unie over de wijzigingen in bijlage 6 bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten

31

 

 

2010/725/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 26 november 2010 tot wijziging van bijlage I bij Beschikking 2006/766/EG wat betreft de titel en de vermelding voor Chili in de lijst van derde landen waaruit levende, ingevroren of verwerkte tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen voor menselijke consumptie mogen worden ingevoerd (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 8259)  (1)

45

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 640/2009 van de Commissie van 22 juli 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor elektromotoren (PB L 191 van 23.7.2009)

47

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top