EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:288:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 288, 05 november 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2010.288.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 288

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

53e jaargang
5 november 2010


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

 

2010/666/EU

 

*

Besluit van de Raad van 3 juni 2010 inzake de ondertekening en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

1

Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

2

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 990/2010 van de Commissie van 4 november 2010 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen [Jabłka łąckie (BGA)]

10

 

*

Verordening (EU) nr. 991/2010 van de Commissie van 4 november 2010 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen [Olive de Nîmes (BOB)]

12

 

 

Verordening (EU) nr. 992/2010 van de Commissie van 4 november 2010 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

14

 

 

Verordening (EU) nr. 993/2010 van de Commissie van 4 november 2010 houdende het besluit om geen uitvoerrestitutie toe te kennen voor mageremelkpoeder in het kader van de in Verordening (EG) nr. 619/2008 bedoelde permanente inschrijving

16

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2010/71/EU van de Commissie van 4 november 2010 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde metofluthrine als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (1)

17

 

*

Richtlijn 2010/72/EU van de Commissie van 4 november 2010 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde spinosad als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (1)

20

 

 

BESLUITEN

 

 

2010/667/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 4 november 2010 tot wijziging van Beschikking 2007/66/EG inzake een tijdelijk experiment met betrekking tot het verhogen van het maximumgewicht van een partij zaaizaad van groenvoedergewassen in het kader van Richtlijn 66/401/EEG van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 7474)  (1)

23

 

 

2010/668/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 4 november 2010 houdende onttrekking aan EU-financiering van bepaalde uitgaven die de lidstaten in het kader van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) of in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), hebben verricht (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 7555)

24

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top